کد خبر: ۹۸۲۸۴
تاریخ انتشار : ۰۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۱

حذف میرحسین موسوی از هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد.

در اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اختیارات هیأت موسس، هیأت امنا و رییس این دانشگاه محدود شده است و نام میرحسین موسوی نیز از هیأت موسس دانشگاه حذف شده است. 

هیأت مؤسس مرکب از 9 نفر شامل آقایان: اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده می‌باشد که در ترکیب جدید هیأت موسس که نام مهندس موسوی حذف شده است، حمید میرزاده یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری، حسن حبیبی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری و محسن قمی از مسئولان دفتر رهبری به عنوان اعضای جدید هیأت موسس دانشگاه آزاد هستند.

طبق اساسنامه جدید، ترکیب اصلی هیأت اداره کننده دانشگاه را شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها تعیین می‌کنند 

براساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه جدید جای‌گزین اساسنامه‌ای می‌شود که در سال ۱۳۶۶ به تصویب همین شورا رسیده بود. 

 در اساس‌نامه جدید با محدود کردن دوره ریاست به 4 سال زمینه تغییر رییس کنونی دانشگاه فراهم شده است. 

بنا بر اساسنامه جدید روسای واحد‌هایی از دانشگاه آزاد که دارای ۵۰۰۰ دانشجو یا بیشتر هستند باید با نظر دولت تعیین شود. که در حال حاضر واحد‌های زیادی از دانشگاه آزاد بیش از ۵۰۰۰ دانشگاه دارند.

دانشگاه آزاد در حال حاضر شامل ۳۵۷ دانشگاه در سراسر ایران است که نزدیک به یک میلیون و 400 هزار دانشجو در آن تحصیل می‌کنند. 

متن کامل اساسنامه جدید که محمود احمدی‌نژاد آن را برای اجرا ابلاغ کرده است به شرح زیر است:

بنابر ماده یک اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، در جهت تحقق اهداف مندرج در کلیات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی که از این پس در این اساسنامه به اختصار «دانشگاه» نامیده می‌شود، تأسیس می‌گردد.

براساس ماده 2، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی با تابعیت ایرانی است که برای مدت نامحدود تأسیس می‌گردد و مرکز آن در تهران است. تغییر این محل، با پیشنهاد هیئت مؤسس موضوع ماده 8 این اساسنامه و تصویب دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان‌پذیر است.

هچنین حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث ایجاد واحدهای وابسته، به تناسب رشته با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

براساس ماده 4 این اساسنامه دانشگاه از تاریخ صدور جواز تأسیس توسط شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسمیت می‌یابد و رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه خواهد بود.

همچنین دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به‌عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء ، مدیران و دیگر ارکان و مسئولان دانشگاه هیچ‌گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعة فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.

براساس ماده 6، دانشگاه تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن و حسب مورد مقررات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

بنابر ماده 7 این اساسنامه ارکان دانشگاه عبارتند از: هیأت مؤسس، هیأت امناء، رئیس دانشگاه، شورای دانشگاه.

همچنین هیأت مؤسس مرکب از 9 نفر شامل آقایان: اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده می‌باشد و چنانچه اعضاء هیأت مؤسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء ، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا هر علت دیگر به 6 نفر کاهش یابد، هیأت مؤسس می‌باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف مدت 3 ماه برای عضویت در هیأت مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نماید.

براساس تبصره ماده 8، چنانچه هر یک از اعضای هیأت مؤسس در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه غیرمتوالی و بع‌طور غیرموجه شرکت نکنند مستعفی تلقی می‌شوند و طبق مفاد ماده فوق جایگزین آنها تعیین می‌شود.

همچنین چنانچه هیأت مؤسس طبق حکم قسمت اخیر ماده فوق و ظرف مدت 3 ماه افراد جایگزین را برای عضویت در هیأت مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد ندهد، شورا رأساً اقدام به معرفی و تصویب افراد جایگزین خواهد نمود.

بنابر ماده 9 وظایف و اختیارات هیأت مؤسس شامل کسب امتیاز تأسیس از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذی‌صلاح، معرفی اعضاء پیشنهادی برای تکمیل هیأت مؤسس طبق ماده 8 فوق و براساس اکثریت دوسوم آراء اعضای باقی‌مانده از هیأت مؤسس، نظارت مستمر بر فعالیت‌های دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده موضوع ماده 1 و ارائه گزارش سالیانه از نظارت و بازرسی خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تنظیم و تصویب آیین‌نامه داخلی هیأت مؤسس با رعایت مفاد این اساسنامه است

براساس ماده 10 اساسنامه اصلاحی اعضاء هیأت امناء عبارتند از 5 نفر از اعضاء هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 4 نفر از اعضای هیأت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).

براساس تبصره ماده 10، مدت عضویت هیأت امناء 4 سال بوده و در اولین جلسه از بین اعضاء یک نفر به ریاست هیأت انتخاب می‌شود همچنین احکام اعضاء هیأت امناء با امضاء رئیس هیأت مؤسس صادر خواهد شد.

بنابر ماده 12وظایف و اختیارات هیأت امناء شامل تصویب سازمان و تشکیلات دانشگاه و آئین‌نامه‌های مالی و اداری که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود، تصویب بودجه دانشگاه و پیشنهاد طرح‌های توسعه آن به دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین خزانه‌دار دانشگاه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حساب‌های بانکی به نام دانشگاه و حق برداشت از حساب‌های آن را دارند و تعیین حسابرس برای دانشگاه، تأیید و تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرسی و سپس تقدیم گزارش به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

همچنین براساس همین ماده پیشنهاد رئیس دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدور حکم توسط رئیس هیأت امناء پس از تصویب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، عزل رئیس دانشگاه، جلب کمک‌های مالی و امکانات، تصویب مقررات مربوط به اعضاء هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا.، پیشنهاد هر نوع تأسیس، توسعه یا انحلال واحدهای دانشگاه به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنظیم آئین‌نامه مالی و معاملاتی و ارائه آن به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 15 کلیات آئین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی جزء وظایف و اختیارات هیأت امناء قرار می گیرد.

براساس ماده12، از دیگر وظایف و اختیارات هیأت امناء، پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آئین‌نامه چگونگی دریافت آن جهت تصویب حسب مورد به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنظیم و تصویب آئین‌نامه داخلی هیئت امناء ، تصویب اخذ وام، تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی دانشگاه، تصویب آئین‌نامه تشکیل شورای دانشگاه، تصویب ظرفیت پذیرش دانشجویان که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌گردد، است

هچنین بر اساس بند "ی" ماده12 انتخاب رئیس واحدهای مراکز استان و واحدهایی که دارای 5000 دانشجو به بالا می‌باشد به پیشنهاد رئیس دانشگاه و همچنین تأیید هیأت امناء و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشدهمچنین انتخاب رؤسای سایر واحدها به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید هیأت امناء و حسب مورد تصویب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. صدور حکم برای مدت 4 سال توسط رئیس دانشگاه انجام می‌شود.

در تبصره یک ماده 12 آمده است، هر نوع توسعه، ایجاد رشته جدید، ایجاد ظرفیت و سایر موارد مربوط با پیشنهاد هیأت امناء و طبق ماده 3 این اساسنامه با تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

همچنین هیأت امناء در انجام وظایف خود، مقررات و ضوابط قانونی کشور و به‌ویژه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت خواهد کرد.

براساس ماده 13 اساسنامه اصلاحی، اداره امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیأت امناء و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم رئیس هیأت امناء برای مدت 4 سال منصوب می‌شود.

بنابر تبصره یک این ماده پذیرش استعفا و یا عزل رئیس دانشگاه پس از تصویب هیأت امناء با حکم رئیس هیأت امناء خواهد بود.

همچنین در صورتی که بیش از دوسوم اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قائل به فقدان صلاحیت رئیس دانشگاه باشند، هیأت امناء مکلف به عزل وی و معرفی فرد جایگزین می‌باشد.

بر اساس ماده 14 وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه شامل،‌ اجرای مفاد اساسنامه، مقررات و ضوابط و سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشگاه و ایجاد هماهنگی میان مسؤولان آموزشی و پژوهشی و دانشجویی و سایر واحدهای تحت مدیریت و ارسال گزارش سالانه به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، شرکت در جلسات هیأت ‌امناء به عنوان دبیر، نصب و عزل رؤسای واحدها و مسئولانی که مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه انجام وظیفه می‌نمایند، تهیه و تنظیم بودجه سالانة دانشگاه و واحدهای تابعه و ارائه آن به هیأت امناء برای تصویب، ارائه پیشنهادهای مربوط به تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها و مؤسسات تابعه به هیئت امناء، تهیه و تنظیم سازمان و تشکیلات دانشگاه و آئین‌نامه‌های مربوط و ارائه آن به‌هیئت امناء برای تصویب و ایجاد هماهنگی لازم در بهره‌وری از امکانات علمی، آموزشی، پژوهشی و فنی و جذب نیروهای مورد نیاز برای نیل به اهداف دانشگاه است

بنابر ماده 21 وظائف و اختیارات هیأت مؤسس و هیأت امناء دانشگاه قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.

همچنین در کلیه موارد مندرج در این اساسنامه که هر یک از ارکان دانشگاه موظف به ارائه گزارش به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، گزارش مزبور بایستی در چارچوب محورها و موضوعات مورد نظر شورای عالی و وزارتین مزبور ارائه شود.

بر اساس ماده23 انحلال دانشگاه به پیشنهاد دوسوم اعضای هیأت مؤسس و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود. پس از تصویب انحلال دانشگاه، هیأت تصفیه‌ای مرکب از 9 نفر (2نفر به انتخاب هیأت مؤسس و 2 نفر نماینده وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 5 نفر نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی) با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه را برعهده خواهند داشت.

همچنین طبق ماده24 هرگونه تغییر و اصلاح این اساسنامه مطابق دو راهکار ذکر شده در این ماده صورت می‌پذیرد.

براساس راه‌کار اول بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت‌های مؤسس و امناء دانشگاه و حسب مورد تأیید شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس راهکار دوم یعنی بنا به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگونه تغییر و اصلاح این اساسنامه صورت خواهد گرفت.

این مصوبه توسط رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 28 فرودین ماه سالجاری جهت اجرا ابلاغ گردید.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۶
2
4
همینطور پیش بره تا چند سال دیگه یه با سواد هم نمیشه تو دانشگاههاپیدا کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۰ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۶
1
0
چه تدبیری برای کارکنان دانشگاه انجام شده است
امید است آنها هم حکم اداره کار را داشته باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۷
4
1
با سواد اگه با سواد جناب میر حسینه که........
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۹ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۹
2
10
بیا میر حسین رو از تو قلب و ذهنم بیرون کن.
ببینم می تونی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۳۸۹/۰۲/۱۱
3
3
یکی نیست به این مردیکه بگه تو که همه اصل کاریهای کابینه ی دولتت بیسواد در اومدن اول یه فکری به حال عوض کردن اونا کن بعد به دانشگاه آزاد گیر بده.
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین