کد خبر: ۲۶۲۱۱۰
تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۰
محدودیت‌های ترافیکی ایام پایانی شهریور در محورهای پرترافیک کشور اعلام شد. پلیس راهور اعلام کرد؛ به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در رفت و آمد وسایل نقلیه، محدودیت‌های ترافیکی از ۲۶ شهریور تا اول مهر در محورهای پر ترافیک کشور اجرا خواهد آمد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش نسیم آنلاین، محدودیت‌های اعلام شده توسط پلیس راهور به شرح زیر است.

- تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۶/۹۳ الی ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۳ از محورهای کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.
- تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج- چالوس کماکان ممنوع می‌باشد.
- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه مورخ ۲۸/۰۶/۹۳ الی ساعت ۳ بامداد روز شنبه مورخ ۲۹/۰۶/۹۲ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده وبا اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ روز جمعه مورخ ۲۸/۰۶/۹۳ الی ۳ بامداد روز شنبه مورخ ۲۹/۰۶/۹۳ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.
- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۳ الی ساعت ۳ بامداد روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۷/۹۳ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و و با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۳ الی ساعت ۳ بامداد روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۷/۹۳ از ۱۵ کیلومتری جنوب مرزن آباد (دزدبن) به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.
- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۷/۹۳ الی ساعت ۳ بامداد روزچهارشنبه مورخ ۰۲/۰۷/۹۳ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و و با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۷/۹۳ الی ساعت ۳ بامداد روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۰۷/۹۳ از ۱۵ کیلومتری جنوب مرزن آباد (دزدبن) به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.
- به منظور روانسازی ترافیک محور کرج- چالوس تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲۶و۲۷/۰۶/۹۳ از شمشک به دیزین ممنوع خواهد بود.
- تردد کلیه تریلر‌ها ازمحور هرازکماکان ممنوع است.
ب- تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶و۳۱/۰۶/۹۳ از محور هراز ممنوع است.
- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ الی ۲۴ روزجمعه مورخ ۲۸/۰۶/۹۳ از رودهن محدوده مشاءبه سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ الی ۲۴ از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.
- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روزدوشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۳ از رودهن محدوده مشاءبه سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ الی ۲۴ از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.
- تردد کلیه تریلر‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای پنج شنبه، جمعه، یکشنبه و دوشنبه مورخ۲۷، ۲۸، ۳۰و۳۱/۰۶/۹۳ از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.
- تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ الی ۲۴ روزجمعه مورخ ۲۸/۰۶/۹۳ و همچنین از ساعت ۱۵ الی ۲۴ روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۳۰و۳۱/۰۶/۹۳ از محور رشت قزوین و بالعکس ممنوع است.
- تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری (تریلی، کامیون و کامیونت) به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵ الی ۲۳ روز جمعه مورخ ۲۸/۰۶/۹۳ از محور سلفچگان به قم ممنوع است.
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲۳ روزهای ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷و۳۱ /۰۶/۹۳ از محور‌های فاروج- شیروان- بجنورد-آشخانه- چمن بید- جنگل گلستان وبالعکس ممنوع است..
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲۳ روزهای ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷و۳۱ /۰۶/۹۳ از محور‌های گلوگاه - گرگان - جنگل گلستان- چمن بید وبالعکس ممنوع است.
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲۳ روزهای ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷و۳۱ /۰۶/۹۳ و همچنین روز ۰۱/۰۷/۹۳ از محور‌های زرین شهر- سفید دشت- بروجن- لردگان - ایذه وبالعکس ممنوع است.
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲۳ روزهای ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷و۳۱ /۰۶/۹۳ و همچنین روز ۰۱/۰۷/۹۳ از محور‌های زرین شهر - سفید دشت- بروجن- یاسوج وبالعکس ممنوع است.
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲ روزهای۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷و۳۱ /۰۶/۹۳ و همچنین روز ۰۱/۰۷/۹۳ از محورهای اصفهان - نایین-انارک- خور- طبس، سمیرم -یاسوج و دامنه-خوانسار- گلپایگان- خمین و بالعکس ممنوع است.
- تردد کلیه خوردهای سواری از ساعت ۷ روز پنج شنبه مورخ ۲۷/۰۶/۹۳ الی ساعت ۷ روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۷/۹۳ از محور قدیم کاشان قم ممنوع بوده و رانندگان این قبیل وسایل نقلیه می‌بایستی از آزادراه کاشان قم تردد کنند.
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ الی ساعت ۲۳ روزهای۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷و۳۱ /۰۶/۹۳ و همچنین روز ۰۱/۰۷/۹۳ از محور‌های فوق ممنوع است.
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ الی ساعت ۲۳ روزهای۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷و۳۱ /۰۶/۹۳ و همچنین روز ۰۱/۰۷/۹۳ از محور‌های محورهفتگل - ایذه- دهدز- شهرکردو بالعکس ممنوع می‌باشد
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ تا ساعت ۲۳ روزهای۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷و۳۱ /۰۶/۹۳ و همچنین روز ۰۱/۰۷/۹۳ از محور‌های دزفول- شوش‌تر و شوشتر- اهواز وبالعکس ممنوع است.
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۷/۰۶/۹۳ و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۲۸/۰۶/۹۳ از محور اردبیل- آستارا و بالعکس ممنوع است.
- تردد کلیه تریلر‌ها، کامیون‌ها واتوبوس‌ها به استثنای کامیون‌ها وتریلرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ ظهرروز پنج شنبه مورخ ۲۷/۰۶/۹۳ الی ساعت ۷ روز شنبه مورخ ۲۹/۰۷/۹۳ از محور قدیم ساوه - همدان و بالعکس در حوزه استان مرکزی ممنوع است.
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵ الی ساعت ۲۳ روز جمعه ۲۸/۰۶/۹۳ از محور مریوان - سنندج و بانه-سقز و بالعکس ممنوع است.
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۲۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۷/۰۶/۹۳ و همچنین از ساعت ۷ الی ۲۲ روز جمعه مورخ ۲۸/۰۶/۹۳ از محور زاهدان- زابل و بالعکس ممنوع می‌باشد.
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲۲ روزهای ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷و۳۱/۰۶/۹۳ از محور‌های - محور قوچان - مشهد، سبزوار-مشهدو تربت حیدریه- مشهد وبالعکس ممنوع است.
- تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ۲۳روزهای پنجشنبه، جمعه و دوشنبه مورخ ۲۸، ۲۷و۳۱/۰۶/۹۳ از محور جیرفت-راین- بافت و بالعکس ممنوع است.
- در صورت نیاز به اعمال محدودیت‌های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استان‌ها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه، روسای قرار گاه‌های پلیس راه با هماهنگی پلیس راه ناجا بصورت مقطعی و موضعی تصمیمات مقتضی اتخاذ کنند.
- در صورت نیاز به اعمال محدودیت‌های پش بینی نشده در محورهای مواصلاتی بین استانی، رئیس قرارگاه پلیس راه استان با روسای قرارگاه پلیس راه استان‌های همجوار و ادارات کل راه و ترابری و حمل و نقل و پایانه‌های استان‌های مربوطه هماهنگی لازم به عمل آورده و پس از کسب مجوز از پلیس راه ناجا نسبت به اعمال محدودیت و ممنوعیت مورد نیاز اقدام لازم به عمل می‌آورد.
- پلیس راه استان البرز موظف است طوری برنامه ریزی نماید که حداکثر به مدت یک ساعت و نیم پس از انسداد میدان امیر کبیر (شروع ساعت محدودیت) نسبت به تحویل وسایل نقلیه به اسکورت پلیس راه استان مازندران در دهانه شمالی تونل کندوان اقدام نماید.
- پلیس راه استانهای البرز و مازندران در هنگام اجرای محدودیت، وسایل نقلیه را با دو تیم که یکی در جلو ودیگری در انت‌ها قرار دارد اسکورت نمایند. /
ضمناً مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ (ده خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان عزیز کشورمان می‌باشد.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین