کد خبر: ۳۵۵۱۰۴
تاریخ انتشار : ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۲
بازار سرمایه که از دو سال گذشته دوران رکود را سپری کرده بود، در نیمه دوم امسال شرایط متفاوتی را سپری کرد به گونه ای که بررسی روند تغییرات شاخص کل بورس از ابتدای امسال تغییرات بازار سرمایه از آذرماه امسال را نشان می دهد.
آفتاب‌‌نیوز : هر چند شاخص های بورسی سال 94 را طبق روال پارسال با روندی نزولی آغاز کردند اما از دی ماه با اجرایی شدن برجام ورق در بازار سرمایه برگشت و شاخصها روند صعودی را در پیش گرفتند بگونه ای که شاخص کل از 65 هزار واحد به 79 هزار واحد صعود کرد و ارزش آن بیش از 20 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، بازار سرمایه که از دو سال گذشته دوران رکود را سپری کرده بود، در نیمه دوم امسال شرایط متفاوتی را سپری کرد به گونه ای که بررسی روند تغییرات شاخص کل بورس از ابتدای امسال تغییرات بازار سرمایه از آذرماه امسال را نشان می دهد.

هفدهم فروردین امسال بود که شاخص بورس تهران به کانال ٧٠ هزار واحدی وارد شد اما پس از آن روند سقوط آغاز شد. بیست و سوم تیرماه بود که بار دیگر شاخص به بالاترین حد رسید و وارد کانال ٦٩ هزار واحدی شد اما این صعود دوام نداشت و شاخص دوباره نزولی شد و به تدریج به کانال ٦١ هزار واحدی عقب نشینی کرد.

روند سکون در بازار سرمایه ادامه داشت تا اینکه از اواخر آذرماه در آستانه اجرایی شدن برجام و امید به بهبود شرایط اقتصادی و رفع تحریم ها، بازار سرمایه روند رو به رشدی را طی کرد و در آخرین روز معاملات هفته گذشته به ٧٨ هزار و ٣١٢ واحد رسید.

در حالی که حدود یک هفته کاری به پایان امسال باقیمانده است، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که این بازار با همین روند امسال را به پایان خواهد رساند و شاخص در محدوده ٧8 تا ٧9 هزار واحد باقی می ماند.

بررسی عملکرد ماهانه بورس تهران، به خوبی تغییرات و شرایط حاکم بر بازار سرمایه کشور را نشان می دهد:

** فروردین ماه

در فروردین ماه امسال حدود 27.1 میلیارد سهم به ارزش 46 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 443.7 و 243.7 رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن به ترتیب 41.4 درصد و 4.5 درصد افزایش یافت.

** اردیبهشت ماه

در اردیبهشت ماه امسال حدود 12.2میلیارد سهم به ارزش 25.6 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 199.8 و 135.6 رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن به ترتیب 55 درصد و 44.4 درصد ونسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 39.4 درصد و82.6 درصد کاهش داشت.

 

** خردادماه

در خرداد ماه امسال حدود 9.3 میلیارد سهم به ارزش 18.3 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 152.4 و 96.8 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 23.7 درصد و 28.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 34.2 درصد و 71 درصد کاهش داشت.

** تیرماه

در تیرماه امسال حدود 19.5میلیارد سهم به ارزش 38.5 هزارمیلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 319.3 و 204.1 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 10.9.5 درصد و 110.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 69.8 درصد و 22.5 درصد افزایش داشت.

** مردادماه

در مردادماه امسال بیش از 9.7 میلیارد سهم به ارزش 23.1 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 159.8 و 122.6 رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن به ترتیب 50 درصد و 39.9 درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 13.9 درصد و 26.1 درصد کاهش داشت.

** شهریورماه

در شهریورماه امسال بیش از 12.4 میلیارد سهم به ارزش 27.4 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 203.2 و 145.3 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 27.2 درصد و 18.5 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1393 از نظر تعداد 16.4 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 8.3 درصد کاهش داشت.

** مهرماه

در مهرماه امسال بیش از 9.2 میلیارد سهم به ارزش 16.2 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 151 و 85.6 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 25.7 درصد و 41.1 درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 23.8 درصد و 41.1 درصد کاهش داشت.

** آبان ماه

در آبان ماه امسال بیش از 8.2 میلیارد سهم به ارزش 14.5 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 135 و 77 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 10.6 درصد و 10 درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 53.2 درصد و 67.9 درصد کاهش داشت.

** آذرماه

در آذرماه امسال بیش از 9میلیارد سهم به ارزش 16.2 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 147.8 و 86 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 9.5 درصد و 11.7 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه پارسال به تر تیب 45.6 درصد و 61.3 درصد کاهش داشت.

** دی ماه

در دی ماه امسال بیش از 22.3 میلیارد سهم به ارزش 47.1 درصد هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 366.3 و 249.8 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 147.8 درصد و 190.5 درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 73 درصد و 53.6 درصد افزایش داشت.

عملکرد بورس در 10 ماهه نخست امسال

بررسی عملکرد بورس در 10 ماهه نخست امسال نشان می دهد که بیش از 139 میلیارد سهم به ارزش 273 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 227.8 و 144.7 رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال از نظر تعداد 3.5 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 42.6 درصد کاهش نشان می دهد.

** بهمن ماه

با توجه به اجرایی شدن برجام، شاخص بورس تهران روند صعودی خود را در این ماه ادامه داد به گونه ای که در هفته اول بهمن ماه، با 397 واحد افزایش نسبت به روز پیش از آن به 66.960 واحد رسید.

در پایان معاملات منتهی به 30 بهمن 1394، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 101836 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل آن 116 درصد افزایش یافته است.

در این ماه تعداد 50 میلیارد و 542 میلیون سهم در دو میلیون 639 هزار دفعه معامله شد و به ترتیب 126 درصد و 106.5 درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

همچنین ارزش معاملات نرمال به 96 هزار و 482 میلیارد رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با 46 میلیارد و 446 میلیون سهم به ترتیب با 168 درصد و 144.3 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته همراه شدند.

براین اساس تعداد 6 میلیارد و 151 میلیون و 441 برگه اوراق مشارکت به ارزش 6 هزار و 166 میلیارد ریال معامله شد که نسبت به آذرماه امسال افزایش 216 درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که شاخص کل با 11 هزار و 326 واحد افزایش نسبت به ماه پیش از آن معادل 17.01 درصد افزایش، به رقم 77 هزار و 888 واحد رسید.

** اسفندماه و صعود شاخص کل بورس به کانال 79 هزار واحدی

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان داد وستدهای نخستین روز معاملاتی هفته آخر اسفندماه با رشد یک هزار و 54 واحدی پس از صعود به ارتفاع 79 هزار واحدی در ایستگاه 79 هزار و 366 واحدی قرار گرفت.

در پایان معاملات دیروز (شنبه)، بازار سرمایه با دادوستد یک میلیارد و 398 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش سه هزار و 828 میلیارد و 521 میلیون ریال در 92 هزار نوبت انجام شد. بیشترین تاثیر مثبت بر روند حرکت دماسنج بازار سهام به نام نمادهای معاملاتی همراه، فولاد، وغدیر، فملی، رمپنا، وامید و پاسار رقم خورد.

** پیش بینی کارشناسان از رونق بورس و استقبال سرمایه گذاران خارجی

به گزارش ایرنا، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند با توجه به شرایط کنونی در اقتصاد کشور در پساتحریم و اقبال سرمایه گذاران داخلی به بورس از یک طرف و استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله در این بازار، آینده روشنی در این بخش پیش بینی می شود.

شرایط اقتصادی و تحریم سبب شده بود تا بازار سرمایه مانند سایر بازارها در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق نباشد به گونه ای که طبق آمارهای اعلام شده، سهم سرمایه گذاری خارجی در بورس ایران به 6 تا 7 دهم درصد محدود بوده است آن هم در حالی که سرمایه گذاراران زیادی در اروپا وجود دارند که بسیاری از آنها علاقه مند مشارکت در سهام شرکت های سودآور بورس هستند.

شرایط کنونی بازار سرمایه کشورمان به گونه ای است که حتی بلومبرگ به عنوان رسانه تخصصی در بخش بازار سرمایه در گزارشی از آمادگی بازار سهام ایران برای ورود سرمایه گذاران خارجی نوشت: با رفع تحریم های مالی علیه ایران، خارجی ها می توانند در بورس تهران که به اندازه بورس استانبول شرکت ثبت شده دارد، سرمایه گذاری کنند.

بلومبرگ همچنین به نقل از «رضا سلطان نژاد» یکی از بنیان گذاران شرکت مدیریت دارایی ACL که به صورت تخصصی روی سرمایه گذاری در ایران فعالیت دارد، نوشت: در مدت 6 تا 8 ماه نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد بورس تهران خواهد شد.

بورس تهران با ارزش 90 میلیارد دلاری، پنجمین بازار سهام بزرگ در خاورمیانه است. روند طی شده از برجام و برقراری سوئیفت که روابط بانکی بین المللی را دوباره برقرار کرده است؛ مشکلات موجود برای حضور سرمایه گذاران خارجی را نیز برطرف کرده تا سرمایه گذاران اروپایی علاقمند حضور در بازار سرمایه کشورمان، نگاه جدیدی به بازار بکر سرمایه ایران داشته باشند.

مساله ای که مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نیز هفته پیش به آن اشاره کرد و گفت: امسال 200 کد معاملاتی بورس برای سرمایه گذاران خارجی صادر شد تا مجموع کدهای معاملاتی سرمایه گذاران خارجی به 550 کد برسد.

به گفته حسن قالیباف اصل، ارزش بورس تهران در ابتدای امسال دو تریلیون و 810 هزار میلیارد ریال بود که این رقم تا پایان امسال با رشد 20 درصدی به سه تریلیون و 370 هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی درباره ارزش اسمی بازار سهام نیز گفت: در ابتدای امسال، 954 هزار میلیارد ریال بود که با رشد 20 درصدی اکنون به یک تریلیون و 145 هزار میلیارد ریال رسیده است.

قالیباف اصل با بیان اینکه امسال ارزش معاملات خرد و بلوک سهام در بورس تهران به رقم 387 هزار میلیارد ریال رسید، ادامه داد: کل ارزش اسمی بازار بورس تهران حدود 160هزار میلیارد ریال ناشی از افزایش سرمایه و بقیه بابت سرمایه جدید شرکت های جدید در این بازار بوده است. همچنین معاملات آنلاین پارسال 196 هزار میلیارد ریال بوده که با رشد 9 درصدی امسال به 210 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x