کد خبر: ۶۲۱۷۲۰
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۰۲:۵۰
چهارمین «حراج باران» با مجموع فروش ۲۶ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان درحالی به پایان رسید که ۵ برگ از شاهنامه دوره تیموری که با بیشینه ۶۰۰ میلیون تومان معرفی شد در نهایت با قیمت ۹ میلیارد و صد میلیون تومان شگفتی آفرید.
آفتاب‌‌نیوز :

چهارمین حراج تخصصی خط و خوشنویسی، هنرهای ایرانی و اسلامی، حراج باران در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد. این مراسم هم همانند دوره سوم با اجرای شهرام شکبیا برگزار شد و بنا به‌ رسم هر ساله که این رویداد به یکی از بزرگان هنر والای خوشنویسی ایران تقدیم می‌شود، امشب به محمدحسین عماد الکتاب القزوینی ادای احترام کرد.

شکیبا در چهارمین حراج تخصصی خط و خوشنویسی، هنرهای ایرانی و اسلامی ۷۱ اثر کهن از سده دوم هجری قمری تا دوره‌های تیموریه، صفویه، افشاریه، زندیه تا قاجار که قدمت برخی‌شان به بیش از یک قرن می‌رسد را در کنار آن ۲۳ اثر معاصر را زیر چکش حراج فرا خواند.

شاهنامه دوره تیموری شگفتی‌ساز حراج باران+عکس

اولین اثر مرکب دسـت سـاز بر روی کاغذ دسـت ساز با عنوان مرغ بسم الله از عبدالحسین قزوینی که تاریخ خلق ۱۳۰۷ هـ . ق است با کمینه ۱۲۰ میلیون تومان و بیشینه ۱۵۰ میلیون تومان پیش بینی شد که در نهایت ۳۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

دومین اثر قطاعی بسم الله احمد تفرشـی که با برش کاغذ دسـت سـاز با قیچی در سال ۱۳۰۵ هـ . ق خلق شده بود با قیمت پیشنهادی بین ۶۰ تا ۵۰ میلیـون تومان در فروش خود ناکام ماند.

سومین اثر غبارنویسی آیات اثر محمدجعفر تبریزی با قدمت ۳۳۸ ساله سومین اثری بود که روی میز حراجی رفت و با پیش بینی ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون در نهایت با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

چهارمین اثر نقاشی تصویر مولانا با خط ضیاء و نقوش اسدالله کرمانی با ابعاد ۲۳*۳۳ که تاریخ خلق آن به ۱۲۲۲ هـ .ق برمی گردد بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون میلیـون تومان پیش بینی شد که در نهایت ۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

پنجمین اثر برگـی از قرآن کریم با مرکب دسـت سـاز بر روی کاغذ دسـت ساز که تاریخ خلق آن قـرن پنجم و ششـم هـ .ق است با قیمت ۷۰ میلیون چکش خورد.

ششمین اثر حراج برگی دیگر از قرآن کریم به خط کوفی، مرکب دسـت سـاز روی پوست آهو با ابعاد ۲۲*۲۶ سـانتی متـر فروش نرفت.

هفتمین اثر حراج قطعـه خط علی شـیر با تکنیک خـط نسـتعلیق، چلیپـا، تذهیـب بـا رنگهـای طبیعی بر روی کاغذ دسـت سـاز که در دوره صفوی خلق شده بود با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۴۵ میلیـــــون ارائه شد که در نهایت ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

هشتمین اثر خـط شکسـته نسـتعلیق، مرکـب مشـکی بر روی کاغذ دسـت سـاز بـا تذهیب طلا متعلق به درویش عبدالمجید طالقانی بود که بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون ارایه شد و در آخر با قیمت ۳۲ میلیون تومان فروخته شد.

نهمین اثر مهر و فرمان عمادالدوله منسوب به دوره قاجار که در تاریـخ ۱۲۹۸ هـ .ق خلق شده بود در فروش ناکام بود.

دهمین اثر هفت سطری دورویه، برگی از قرآن کریم به خط کوفی با تکنیک مرکب دسـت سـاز روی پوست آهو با قیمت پیشنهادی ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون پیش بینی شد که در نهایت ۳۰۰ فروخته شد.

یازدهمین اثر قطعه خدا اثر میرحسین خوشنویس با قیمت ۶۰ میلیون به حراج گذاشته شد،و درنهایت به فروش نرسید.

دوازدهمین اثر خـط کوفـی تزئینـی و ثلث دسـت سـاز مشـکی و قرمز بر روی کاغذ دسـت سـاز بود که ببین ۷۰ تا ۸۰ پیش بینی شد و در آخر با قیمت ۷۵ میلیون تومان فروخته شد.

سیزدهمین سیاه مشق نستعلیق مرکب دسـت سـاز بر روی کاغذ دسـت ساز متعلق به دوره قاجار بین قیمت ۴۰ تا ۵۰ معرفی شد و درنهایت در فروش خود ناکام ماند.

چهاردهمین اثر این دوره، صدرالکتاب متعلق به شاگرد میرزا محمدرضا کلهر که با سـیاه مشـق نسـتعلیق شـعر حافظ را بر روی کاغذ دسـت ساز خلق کرده بود با قیمت ۲۵ میلیون تومان چکش خورد.

پانزدهمین اثر قرآن نفیس همراه با بازوبند نقره منسوب به مسیح طالقانی ب با قیمت ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون معرفی شد که توانست با قیمت ۱۶۰ میلیون تومان فروخته شود.

شانزدهمین قطعه خط نستعلیق از عبدالرحیم افسر که با تکنیک مرکب سـنتی روی کاغذ انجام شده است با با قیمت پایه ۳۰ میلیون تومان چکش خورد.

هفدهمین اثر تصویری از معراج حضرت رسول (ص) با غبارنویسی محمدابراهیم زرین قلم در فروش خود ناکام ماند.

هجدهمین اثرخطی محمد کاظم واله اصفهانی که خط تعلیق، مرکب مشـکی روی کاغذ دسـت سـازاست از با قیمت پایه ۴۰ تا ۵۰ پیش بینی شد و در نهاین ۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

نوزدهمین اثر قطاعی دو لت بـرش کاغذ دسـت سـاز بـا قیچی و طال اندازی دوره قاجار بود که با قیمت ۸۰ میلیون تومان چکش فروخته شد.

بیستمین اثر شمایل حضرت علی و حسنین (ع) از محمد بنی اصفهانی آبرنگ و گواش و رنگهای سـنتی روی کاغذ دسـت سـاز با تکنیک خطـوط نسـخ طال، الجـورد و قرمزدانه بود که با قیمت پیشنهادی ۱۸۰ میلیون ناکام ماند.

بیست و یکمین اثر کتیبه ۲ قطعه‌ای از ملک محمد طراحـی با تکنیک پرکـردن حـروف از روی خطـوط میرعماد الحسـنی قزوینـی، طـا و حـل کاری و مرکب مشـکی روی کاغذ دسـت سـاز بود با پیش بینی ۶۰ تا ۷۰ میلیون ارائه شد و با قیمت ۶۵ میلیون تومان چکش خورد.

بیست و دومین مجموعه ادوات جنگی فولادی شامل ۲ سپر، ساعد بند و کلاه خود قلـم زنی بر روی فولاد در دوره قاجاربود که در فروش ناکام ماند.

بیست و سومین اثر نیز ظرف برنجی نفیس با خطی دور آن با قیمت پایه ۳۰ میلیون پیشنهاد شد ولی به فروش نرفت.

بیست و چهارمین اثر حراج چوبکه کشکول دریایی که با خـط نسـتعلیق روی آن قلـم زنی شده بود نیز فروش نرفت.

بیست و پنجمین اثر دیزی خوری مسی که با خـط نسـتعلیق، قلـم زنی شده بود نیز با قیمت ۲۵ میلیون تومان خریداری نیافت.

بیست و ششمین اثر ۵ برگ از شاهنامه دوره تیموری که با تکنیک خط نسـتعلیق، و مرکب مشـکی روی کاغذ دسـت سـاز در ابعاد ۲۳ * ۱۵ متعلق به مجموعه خصوصی بود با قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان پیش بینی شد و در نهایت با قیمت نه میلیارد و صد میلیون تومان شگفتی آفرید.

بیست و هفتمین اثر که خط ابوعلی الحسینی محمد قدسی با تکنیک مرکب مشـکی بر روی کاغذ دسـت سـاز تذهیـب طلا و الجورد با قیمت پایه ۶۰ میلیون تومان به فروش نرسید.

بیست و هشتمین قطعه خط نسخ از میرزا احمد نیریزی مرکب مشـکی بر روی کاغذ دسـت سـاز بود که خریداری نیافت.

بیست و نهمین اثر قطعه خط ناخنی متعلق به دوره قاجاربود که با قیمت ۲۵ میلیون تومان ارائه، اما فروخته نشد.

سی امین اثر یک قرآن کریم به خط وقار شیرازی فرزند وصال شیرازی با قیمت ۳۱۰ میلیون تومان خریداری شد.

سی و یکیمین اثر فرمان تولیت آستان قدس که در دوره قاجار برای ظل السلطان نگارش شده است با قیمت ۷۰ میلیون ارائه، اما فروخته نشد.

سی و دومین اثر حراج قطعه چلیپا از محمدرضا متعلق به دوره زندیه هم فروخته نشد.

سی و سومین بیاض شعر با خط میرزا کوچک و وصال شیرازی با قیمت ۴۶ میلیون تومان چکش خورد.

سی و چهارمین اثر قطعه خط سیاه مشق که گویا متعلق به فرزند میرحسین تبریزی است با قیمت ۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

سی و پنجمین اثر قطعه خط از عمادالکتاب اثر سی و پنجم بود که با قیمت ۵۵ میلیون تومان چکش خورد.

سی و ششمین اثر قطاعی ۴ قطعه با قیمت ۷۰ میلیون تومان ارائه و در نهایت به قیمت ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

سی و هفتمین اثر خط نقاشی گلزار از حسن زرین قلم با قیمت پایه ۴۰۰ میلیون به مزایده گذاشته و در نهایت با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

سی و هشتمین اثر حراج قطعه خط نسخ به خط وصال شیرازی بود که فروش نرفت.

سی و نهمین اثر قطعه خط نستعلیق از ابوعلی الحسینی محمد قدسی با قیمت پایه ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

چهلمین طومار دعا متعلق به زین العابدین محلاتی با قیمت ۵۵ میلیون تومان به فروش رسید.

چهل و یکیمن اثر طومار دعا که زیارت عاشورا با خط محمد باقر اصفهانی بر روی آن حک شده است با قیمت ۴۴ میلیون تومان چکش خورد.

چهل و دومین اثر قطعه خط دعا از محمدتقی با رنگ‌های طبیعی به قیمت ۴۲ میلیون تومان فروخته شد.

چهل و سومین اثر قطعه خط آیه الکرسی از سید محمد اصفهانی با قیمت ۵۰ میلیون تومان ارائه و در نهایت با همین قیمت چکش خورد.

چهل و چهارمین خط نقاشی با تصویر امین الملک و خط حسن زرین قلم با قیمت پایه ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.

چهل و پنجمین قطعه خط سیاه مشق از میرزا غلامرضا اصفهانی که با قیمت ۸۰ میلیون تومان به حراج گذاشته شد خریدار نداشت.

چهل و ششمین مثنوی شیرین و فرهاد به خط محمدرضا ابن ضیاالدین در ۱۲۲ صفحه، با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

چهل و هفتمین اثر شمایل حضرت علی و حسنین (ع) با خط نسخ منسوب به محمد شفیع ارسنجانی و تذهیب منسوب به ابوالقاسم اصفهانی که در دوره قاجار خلق شده است با قیمت ۱۷۰میلیون چکش خورد.

چهل و هشتمین اثر قطعه خط نسخ از علاءالدین تبریزی با کاغذ دست ساز و تذهیب طلا، چهل و هشتمین اثر حراج بود و فروخته نشد.

چهل و نهمین ااثر شمایل حضرت رسول (ص) در قالب نقاشی پشت شیشه و با خطوط حک شده روی آن اثر چهل و نهم بود که با قیمت پایه ۱۱۰ میلیون تومان خریدار نداشت.

پنجاهمین اثر کاتالوگ که عقد نامه‌ای مربوط به دوره فتحعلی شاه قاجار با قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش نرسید.
پنجاه و یکیمین نقاشی مینیاتور و خط با موضوع چهره نواب اکبری بیگم زوجه پادشاه هندوستان با قیمت اولیه ۵ میلیارد تومان به حراج گذاشته شد و در نهایت با قیمت ۵ میلیارد و هفتصد میلیون تومان چکش خورد.

پنجاه و دومین اثر قطعه خط نسخ روی کاغذ دست ساز از زین العابدین اصفهانی با قیمت ۴۵ میلیون عرضه، اما فروخته نشد.

پنجاه و سومین اثر حراج، شمایل دیگری از حضرت علی و حسنین (ع) بود که با قیمت اولیه ۲۰۰ میلیون تومان ارائه و در نهایت با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

پنجاه و چهارمین اثر انگشتر صفوی که عبارت "یا ذوالجلال و الاکرام" بر روی سنگ عقیق آن حک شده است با قیمت اولیه ۳۵ میلیون تومان فروخته نشد.

پنجاه و پنجمین مزایده انگشتر قاجاری با قیمت ۱۲ میلیون تومان آغاز و با همین قیمت هم به پایان رسید.

پنجاه و ششمین اثر عصا چوبی با دسته نقره متعلق به عبدالحسین فرمانفرما و مربوط به دوره قاجار، با قیمت ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

پنجاه و هفتمین اثر قطعه خط چلیپا از فخرالدین علی مربوط به دوره صفوی که با مرکب مشکی، تذهیب طلا و لاجوردی روی کاغذ دست ساز است خریدار نداشت.

پنجاه و هشتمین اثر عقدنامه دیگری از دوره قاجار با تذهیب طلا و ترکیب رنگ‌های طبیعی روی کاغذ دست ساز با قیمت ۷۰ میلیون تومان به فروش رسید.

پنجاه و نهمین اثر قطعه خط سیاه مشق از عمادالکتاب فروخته نشد.

شصتمین اثر قطاعی از مهدی شریف با قیمت اولیه ۳۰ میلیون چکش خورد.

شصت و یکمین اثر قطعه خط سیاه مشق به خط میرزا غلامرضا اصفهانی با قیمت ۱۷۰ میلیون تومان به فروش رسید.

شصت و دومین اثر قطعه خط چلیپا از عبدالرشید دیلمی مربوط به دوره صفوی با قیمت ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

شصت و سومین اثر قطعه خط دعا از پورآقا بزرگ با قیمت اولیه ۴۰ میلیون تومان به فروش رسید.

شصت و چهارمین اثر کتاب منشات میرزا مهدی خان منشی با قیمت ۳۳ میلیون تومان فروخته شد.

شصت و پنجمین اثر کتاب دعا با خط کوفی در ده صفحه مربوط به دوره قاجار با قیمت اولیه ۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

شصت و ششمین اثر کلاه درویشی متعلق به دوره قاجار و همچنین قاب آینه عصر قاجاری به فروش نرفتند.

شصت و هفتمین سفری دیگر به عصر قاجار با مزایده غبارنویسی آیات به خط تعلیق آغاز شد و این اثر در نهایت با قیمت اولیه ۷۰ میلیون تومان چکش خورد.

شصت و هشتمین سطر شکسته نستعلیق منسوب به میرزا غلامرضا اصفهانی با مرکب مشکی بر روی کاغذ دست ساز، نماینده دیگری از خوشنویسی عهد قاجار بود که با قیمت ۲۹ میلیون تومان چکش خورد.

شصت و نهمین سطر نستعیلق به خط علی اکبر گلستانه با تذهیب‌های رنگ طبیعی با قیمت اولیه ۱۲ میلیون تومان به فروش رسید.

هفتادمین مجموعه ۷ قطعه‌ای از میرحسین ترک و شاگردان با قیمت اولیه ۸۰ میلیون تومان آغاز شد تا هفتاد و یکمین اثر حراج در نهایت با قیمت ۸۰ میلیون تومان فروخته شود.

هفتاد ویکمین اثرمنشور حقوق بشر کورش کبیر که در آن حسین نیک طلب ۸ کیلو و ۳۰۰ گرم فیروزه را بر روی ۱۸ و نیم کیلو عقیق حک کرده است، با قیمت اولیه ۲ میلیارد ارائه و در نهایت به قیمت سه میلیارد و نهصد میلیون تومان چکش خورد.

هفتاد و دومین اثر نقاشی خط فرامرز پیلارام با قیمت اولیه ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

هفتاد و سومین در مزایده هفتاد و چهارمین اثر این دوره حراج، نقاشیخطی با تکنیک ترکیب مواد روی چوب از رضا مافی با قیمت ۳۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

هفتاد و چهارمین نقاشیخط محمود زنده رودی که در تاریخ ۱۳۹۱ خلق شده است با قیمت اولیه ۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.

هفتاد و پنجمین اثر در مزایده آثار خوشنویسان معاصر، نوبت به یک قطعه خط نستعلیق از استاد غلامحسین امیرخانی و تذهیب رامین مرآتی رسید که در نهایت با قیمت ۷۵ میلیون تومان فروخته شد.

هفتاد و ششمین اثر نقاشیخط عین الدین صادق زاده که در سال ۱۳۹۵ خلق شده است با قیمت اولیه ۹۰ میلیون تومان فروخته نشد.

هفتاد و هفتمین حراج قطعه خط چلیپا اثر کیخسرو خروش با قیمت ۴۰ میلیون تومان آغاز و به ۴۲ میلیون تومان ختم شد.

هفتاد و هشتمین قطعه‌ای شکسته نستعلیق از یدالله کابلی با موضوع دعای تحویل با قیمت ۷۰ میلیون تومان چکش خورد.

هفتاد و نهمین عبارت بسم الله الرحمن الرحیم نوشته علی اشرف صندوق آبادی با تذهیب طلا و مرکب بروی کاغذ دست ساز با قیمت ۳۵ میلیون تومان فروخته شد.

هشتادمین اثر قطعه خط سیاه مشق از احمد پیله چی قزوینی که نگارش آیه نور بر روی کاغذ است با قیمت اولیه ۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

هشتاد و یکمین تابلو سوره حمد که با خط یدالله کابلی به سبک شکسته نگارش شده است با قیمت اولیه ۶۰ میلیون تومان خریداری شد.

هشتاد و دومین اثر اولین اثر مرغ بسم الله برنزی از یک ادیشن ۳ اثره با قیمت اولیه ۱۸ میلیون تومان عرضه و در نهایت ۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

هشتاد و سومین اثری برنزی دیگر از حمید رحیمی بافرانی که برگرفته از "ب میرعماد" است، با قیمت ۲۶ میلیون تومان چکش خورد.

هشتاد و چهارمین اثر سیاه مشقی دیگر به خط نستعلیق علی اشرف صندوق آبادی با قیمت ۲۵ میلیون تومان به فروش رسید.

هشتاد و پنجمین اثر مزایده قطعه‌ای به خط نستعلیق از احمد شفیعی‌ها با قیمت ۱۲ میلیون آغاز و با همین قیمت پایان یافت.

هشتاد و ششمین اثر تخشیب و آتش محمدرضا توابی هشتاد و هفتمین اثر حراج بود که با قیمت اولیه ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

هشتاد و هفتمین اثر در آستانه پایان مراسم چکش زنی، یک اثر نقاشیخط از ناصر اویسی که در سال ۹۸ خلق شده است با قیمت اولیه ۱۸۰ میلیون تومان عرضه و فروش آن با همین مبلغ ثبت شد.

هشتاد و هشتمین اثر قطعه خط چلیپا از عبدالرشید دیلمی مربوط به دوره صفوی با قیمت ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

هشتاد و نهمین اثر تندیسی از فلز فولاد اثر علیرضا آستانه متعلق به چهارسال پیش، با قیمت ۹۰ میلیون عرضه و در نهایت با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

نودمین اثر انگشتر آیه الکرسی به قلم زنی حسین یساول و خطاطی محمدجواد رضوی که در عاشورای ۱۴۴۱ ه. ق خلق شده است با قیمت ۹۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

نود و یکیمین اثر برگی از قرآن کریم به خط محمد یونس جامی خوشنویس افغانستانی که سـوره کوثـر را با تذهیب طـا با خط کوفی خلق کرده بود با قیمت ۱۲ تا ۱۴ میلیون پیش بینی شد و با قیمت ۱۲ میلیون فروخته شد.

نود و دومین اثری دیگر از هنرمندان افغانستانی که خلق کرده بود با قیمت ۳۵ تا ۳۸ سوره نور به خط کوفی بنایی از نیک محمد مستمند غوری بود که با قیمت ۱۳ میلیون تومان خریداری شد.

نود و سومین اثر نقاشی پشت شیشه از سیما عظیمی که درآن سوره علق به خط ریحان نگارش شده است با قیمت ۷۰ تا ۸۰ میلیون ارائه شد و در نهایت ۷۰ میلیون تومان چکش خورد.

آخرین اثر چهارمین حراج باران مرکب بر روی کاغذ دسـت سـاز حلیه پیامبر (ص) به خط عبدالله قهرمان بود که در تاریـخ اثر ۱۴۴۱ ه.ق خلق شد و درنهایت با قیمت ۱۲ میلیون تومان چکش خورد.

چهارمین دوره حراج باران که مجموعه‌ای از آثار خوشنویسی و نقاشی‌خط را در قالب کاغذ و حجم ارائه کرده بود با مجموع فروش ۲۶ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان 24 آبان‌ماه به کار خود پایان داد.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین