کد خبر: ۷۰۴۹۳
تاریخ انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۱:۳۰
آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب:در هفتمین روز از جشنواره بیست و ششم فیلم فجر، (پنجشنبه 18 بهمن) فیلم‌های زیر در سینماهای مختلف به نمایش درخواهد آمد.

* سینما فرهنگ 1
ساعت 14
سودای سیمرغ/ مسابقه فیلم‌های اول (1)
حس پنهان(مصطفی رزاق كریمی)
ساعت 16
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای‌ایران(1)
شب (رسول صدرعاملی)
ساعت 18
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران(2)
استشهادی برای خدا(علیرضا امینی)
ساعت 20
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران(3)
به همین سادگی(سیدرضا میركریمی)
ساعت 22
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران(4)
جعبه موسیقی(فرزاد مؤتمن)
*
سینما فرهنگ 2
ساعت 13
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران(1)
شب (رسول صدرعاملی)
ساعت 15
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران(2)
استشهادی برای خدا(علیرضا امینی)
ساعت 17
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران فیلم‌های اول(2)
ستایش (محمدرضا رحمانی)
ساعت 19
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران(3)
به همین سادگی(سیدرضا میركریمی)
ساعت 21
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران(4)
جعبه موسیقی(فرزاد مؤتمن)

*سینما عصر جدید 1
ساعت 14
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران فیلم‌های اول(1)
در میان ابرها(سیدروح‌الله حجازی)
ساعت 16
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران(2)
همیشه پای یك زن در میان است(كمال تبریزی)
ساعت 18
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران(2)
كنعان(مانی حقیقی)
ساعت 20
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران(4)
حس پنهان(مصطفی رزاق‌كریمی)
ساعت 22
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران(3)
باد در علفزار می‌پیچد(خسرو معصومی)

* سینما عصرجدید 2
ساعت 13:30
خارج از مسابقه
گامی درتاریكی(آرش معیریان)
ساعت 15:30
جشنواره‌جشنواره‌ها/آثار مستند سینمای ایران(1)
ساعت 18
جشنواره‌جشنواره‌ها/آثار مستند سینمای ایران(2)
ساعت 20:30
سودای سیمرغ/مسابقه سینمای‌ایران فیلم‌های اول(2)
در میان ابرها(روح الله حجازی)
ساعت 22:30
سودای سیمرغ/ مسابقه سینمای ایران فیلم‌های اول(1)
سفربه سرزمین دور(ساسان پسیان)


* سینما فلسطین 1
ساعت 14
غیررقابتی / مرور سینمای ایران
نشانی(فریدون حسن پور)
ساعت 16
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(4)
حس پنهان(مصطفی رزاق كریمی)
ساعت 18
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(3)
باد در علفزار می‌پیچد(خسرو معصومی)
ساعت 20
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(2)
همیشه پای یك زن در میان است(كمال تبریزی)
ساعت 22
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(1)
كنعان(مانی حقیقی)

* سینما فلسطین 2
ساعت 14:30
سودای سیمرغ سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(4)
حس پنهان(مصطفی رزاق كریمی)
ساعت 16:30
سودای سیمرغ سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(3)
باد در علفزار می‌پیچد(خسرو معصومی)
ساعت 18:30
غیررقابتی/مرور سینمای ایران
دایره زنگی(پریسا بخت‌آور)
ساعت 20:30
سودای سیمرغ سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(2)
همیشه‌پای یك زن در میان است(كمال تبریزی)
ساعت 22:30
سودای سیمرغ سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(1)
كنعان(مانی حقیقی)

* سینما فلسطین 3
ساعت 13
سودای سیمرغ سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(2)
فراموشی(مسعود مددی) (خارج از مسابقه)
ساعت 15
جشنواره‌ جشنواره‌ها/ آثار سینمای مستند سینمای ایران(2)
ساعت 17:30
جشنواره جشنواره‌ها / مسابقه فیلم‌های كوتاه(1)
ساعت 20
سودای سیمرغ / مسابقه فیلم‌های اول(1)
چراغی در مه(پناه برخدا رضایی)
ساعت 22
گزیده بخش‌های مسابقه سینمای جهان

* سینما آفریقا
ساعت 14
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(1)
دیوار (محمدعلی طالبی)
ساعت 16
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(4)
ستایش (محمدرضا رحمانی)
ساعت 18
غیررقابتی / مرور سینمای ایران
بالاتر از آسمان(فریدون حسن‌پور)
ساعت 20
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(3)
خاك آشنا(بهمن فرمان‌آرا)
ساعت 22
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(2)
آواز گنجشك‌ها(مجید مجیدی)

* سینما بهمن 1
ساعت 14
غیررقابتی / مرور سینمای ایران
ریسمان‌باز(مهرشاد كارخانی)
ساعت 16
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(4)
تولدی دیگر(عباس رافعی)
ساعت 18
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(3)
احضارشدگان(آرش معیریان)
ساعت 20
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(2)
محیا(اكبر خواجویی)
ساعت 22
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(1)
انعكاس(رضا كریمی)

* سینما بهمن 2
ساعت 14:30
غیررقابتی / مرور سینمای ایران
ریسمان باز(مهرشاد كارخانی)
ساعت 16:30
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(4)
تولدی دیگر(عباس رافعی)
ساعت 18:30
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(3)
احضار شدگان(آرش معیریان)
ساعت 20:30
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(2)
محیا(اكبر خواجویی)
ساعت 22:30
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(1)
انعكاس (رضا كریمی)

*سینما اریكه ایرانیان
ساعت 17
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(3)
سهم گمشده(حسن نجفی)
ساعت 19
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(1)
خواب زمستانی(سیامك شایقی)
ساعت 21
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(2)
در میان ایرها(روح‌الله حجازی)
ساعت22
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(3)
فرزند خاك(محمد باشه آهنگر)

*سینما آستارا
ساعت 14
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(3)
به همین سادگی(سیدرضا میركریمی)
ساعت 16
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(4)
جعبه موسیقی(فرزاد موسیقی)
ساعت 18
بخش غیررقابتی / مرور سینمای ایران
انتهای زمین(ابوالفضل صفاری)
ساعت 20
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(1)
شب(رسول صدرعاملی)
ساعت 22
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(2)
استشهادی برای خدا(علیرضا امینی)

*سینما آزادی
ساعت 14
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(1)
دیوار(محمدعلی طالبی)
ساعت 16
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(3)
پرچم‌های قلعه كاوه(محمد نوری‌زاد)
ساعت 18
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(4)
حقیقت گم‌شده(محمد احمدی)
ساعت 20
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(2)
ستایش(محمدرضا رحمانی)

* موزه سینما
ساعت 15
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(1)
خواب زمستانی(سیامك شایقی)
ساعت 17
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(2)
درمیان ابرها(روح‌الله حجازی)
ساعت 19
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(3)
فرزند خاك(محمدعلی آهنگر)
ساعت 21
سودای سیمرغ / مسابقه سینمای ایران(4)
سهم گمشده(حسن نجفی)

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین