کد خبر: ۲۴۱۹۶۸
تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۰
جدیدترین قیمت خودرو در بازار ۱۰ اردیبهشت ۹۳ به شرح زیر است:
آفتاب‌‌نیوز :
 
نام خودروقیمت بازار(تومان)قیمت کارخانه (تومان )
وانت باردو . یورو ۴ ۱۳,۴۵۰,۰۰۰۱۲,۷۸۱,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز۱۵,۹۰۰,۰۰۰۱۴,۵۴۶,۰۰۰
سمند SE یورو ۴۲۷,۳۰۰,۰۰۰۲۳,۵۸۷,۰۰۰
سمند LX۳۰,۶۰۰,۰۰۰۲۴,۸۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۳۱,۲۰۰,۰۰۰۲۷,۱۲۷,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز۳۱,۸۰۰,۰۰۰۲۸,۶۷۰,۰۰۰
سمند EF۷ یورو ۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰۲۸,۶۳۵,۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز۳۲,۵۰۰,۰۰۰۲۹,۸۶۵,۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴۳۳,۶۰۰,۰۰۰۳۰,۰۷۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۷,۲۰۰,۰۰۰۳۰,۴۶۷,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF۷۳۹,۷۰۰,۰۰۰۳۵,۷۸۰,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشیناموجود --- 
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشیناموجود --- 
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰۲۷,۴۸۰,۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید۳۲,۷۰۰,۰۰۰--- 
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . یورو ۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰۲۹,۱۱۰,۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال۳۶,۵۰۰,۰۰۰--- 
پژو پارس سال یورو ۴۳۸,۱۰۰,۰۰۰۳۲,۵۵۴,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید۴۰,۲۰۰,۰۰۰--- 
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز۴۰,۵۰۰,۰۰۰۳۴,۰۸۱,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰۳۵,۰۹۹,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید۴۷,۳۰۰,۰۰۰--- 
پژو پارس ELX . موتور XUM۴۴,۱۰۰,۰۰۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور ۱.۸۴۸,۸۰۰,۰۰۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰--- 
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ناموجود ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۳۹,۸۰۰,۰۰۰۳۵,۴۳۱,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ناموجود --- 
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲ناموجود --- 
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . تک ایربگ۳۹,۵۰۰,۰۰۰--- 
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . دو ایربگ۴۰,۳۰۰,۰۰۰۳۵,۹۴۴,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۹ناموجود ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲۰ناموجود --- 
پژو ۲۰۷ اتوماتیکناموجود ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ایناموجود ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU۵۳۶,۱۰۰,۰۰۰۳۰,۹۶۱,۰۰۰
رنو تندر E۱ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E۲ ۴۲,۹۰۰,۰۰۰۳۶,۱۵۱,۰۰۰
رنو تندر E۲ دوگانه سوزناموجود --- 
رنو تندر اتوماتیک E۲۴۶,۳۰۰,۰۰۰۴۱,۹۱۶,۰۰۰
وانت دیزل - فوتون۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰--- 
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰--- 
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷,۵۷۲,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۳,۷۳۹,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فولناموجود ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فولناموجود --- 
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فولناموجود ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
 
 
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
پراید ۱۵۱ TL۱۸,۲۰۰,۰۰۰۱۷,۱۶۹,۰۰۰
پراید ۱۵۱ SL۱۷,۲۰۰,۰۰۰۱۵,۹۱۹,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE۲۰,۱۰۰,۰۰۰--- 
پراید ۱۳۲ LE۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۳۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX۱۸,۷۰۰,۰۰۰۱۵,۸۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز۲۰,۱۰۰,۰۰۰--- 
پراید ۱۳۲ SX۱۸,۴۰۰,۰۰۰۱۵,۳۷۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL۱۶,۶۰۰,۰۰۰۱۴,۸۷۹,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز۱۹,۲۰۰,۰۰۰۱۶,۰۶۶,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX۱۸,۳۰۰,۰۰۰۱۴,۹۸۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE--- --- 
پراید ۱۴۱ SX۱۷,۲۰۰,۰۰۰۱۴,۵۰۱,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE۱۹,۲۰۰,۰۰۰۱۵,۴۳۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE۲۱,۷۰۰,۰۰۰۱۸,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX۱۹,۹۰۰,۰۰۰۱۶,۰۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE۱۹,۷۰۰,۰۰۰--- 
پراید ۱۱۱ SX۱۹,۳۰۰,۰۰۰۱۵,۵۵۶,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL۱۸,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۰۶۴,۰۰۰
پراید SL ۱۳۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۷۶۲,۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ گازسوز۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۹۴۹,۰۰۰
پراید SX ۱۳۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰۱۵,۲۵۵,۰۰۰
پراید SE ۱۳۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰۱۷,۴۹۲,۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ گازسوز۲۲,۶۰۰,۰۰۰۱۸,۹۹۲,۰۰۰
پراید LE ۱۳۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰۱۵,۲۴۹,۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ گازسوز۲۱,۳۰۰,۰۰۰۱۶,۸۴۰,۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ ۱۹,۹۰۰,۰۰۰۱۵,۷۴۲,۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ گازسوز۲۱,۵۰۰,۰۰۰۱۷,۲۶۷,۰۰۰
پراید TL ۱۳۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰--- 
پراید TL ۱۳۱ گازسوز۲۱,۶۰۰,۰۰۰--- 
تیبا دوگانه سوز۲۶,۶۰۰,۰۰۰--- 
تیبا LX یورو ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰۲۱,۵۱۰,۰۰۰
تیبا EX۲۳,۷۰۰,۰۰۰--- 
تیبا SX یورو ۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰۲۲,۵۳۹,۰۰۰
تیبا هاچ بک SXناموجود --- 
وانت زامیاد ۲۴۲۷,۴۰۰,۰۰۰۲۳,۵۴۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز۲۹,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۳۹۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل۳۱,۱۰۰,۰۰۰۲۷,۹۶۰,۰۰۰
وانت شوکا۲۸,۱۰۰,۰۰۰۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز۲۹,۵۰۰,۰۰۰۲۶,۴۲۰,۰۰۰
سیتروئن زانتیا--- --- 
سیتروئن C۵ناموجود --- 
اس ۳۰۰۷۸,۵۰۰,۰۰۰۷۲,۶۵۰,۰۰۰
 
 
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
کولیوس تیپ ۱۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰
کولیوس تیپ ۲۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ناموجود 
نیسان تینا HIGH ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰
نیسان تینا MID --- ناموجود 
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰--- 
ماکسیما . مولتی مدیا۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰۷۶,۷۷۹,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰--- 
مگان ۲۰۰۰ دنده ای۸۴,۵۰۰,۰۰۰--- 
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰۶۴,۹۶۶,۰۰۰
رنو تندر E۱ یورو ۴۳۶,۲۰۰,۰۰۰--- 
رنو تندر E۲۴۳,۱۰۰,۰۰۰۳۶,۱۴۷,۰۰۰
رنو پارس تندر۴۳,۶۰۰,۰۰۰۳۸,۱۸۴,۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۸,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰۸۶,۶۶۲,۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دفناموجود ۶۵,۲۷۷,۰۰۰
   
 
 
 
 
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
هیوندای آوانته اتوماتیکناموجود --- 
هیوندای آوانته معمولیناموجود --- 
هیوندای ورنا اتوماتیکناموجود --- 
هیوندای ورنا معمولیناموجود --- 
لیفان ۵۲۰ آیناموجود --- 
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ناموجود --- 
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک۳۵,۵۰۰,۰۰۰۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J۵۵۰,۲۰۰,۰۰۰۴۶,۸۳۰,۰۰۰
جک J۵ اتوماتیک۶۴,۲۰۰,۰۰۰۵۷,۴۰۰,۰۰۰
لیفان X۶۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰۶۰,۴۰۰,۰۰۰
لوبوناموجود --- 
   
 
 
 
 
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار۹۵,۰۰۰,۰۰۰--- 
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰--- 
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰--- 
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک--- --- 
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰--- 
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول۷۷,۰۰۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین۳۸,۵۰۰,۰۰۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز۴۱,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین۴۳,۲۰۰,۰۰۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز۴۵,۶۰۰,۰۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بسترون . آسا B۵۰۶۸,۲۰۰,۰۰۰۶۶,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین۵۷,۵۰۰,۰۰۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل۶۲,۵۰۰,۰۰۰--- 
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل۷۲,۲۰۰,۰۰۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری۸۹,۰۰۰,۰۰۰۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر--- ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن--- ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
   
 
 
 
 
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر۲۲,۳۰۰,۰۰۰۲۰,۳۶۰,۰۰۰
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیکناموجود --- 
MVM ۱۱۰ سه سیلندر۲۰,۷۰۰,۰۰۰--- 
MVM ۵۳۰۴۰,۹۰۰,۰۰۰۴۰,۷۳۰,۰۰۰
MVM ۳۱۵ هاچ بک۳۹,۳۰۰,۰۰۰۳۸,۷۰۰,۰۰۰
MVM ۳۱۵ صندوقدار۳۹,۸۰۰,۰۰۰۳۸,۷۰۰,۰۰۰
تیگو _ X۳۳ ۶۳,۲۰۰,۰۰۰۶۴,۱۶۰,۰۰۰
 
 
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
ولیکس C۳۰ دنده ای . با سانروف۴۷,۵۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس C۳۰ اتوماتیک۵۸,۰۰۰,۰۰۰--- 
   
 
 
 
 
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰--- 
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰--- 
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰--- 
جنتو . دنده اتوماتیک۵۲,۰۰۰,۰۰۰--- 
پروتون ویرا--- --- 
   
 
 
 
 
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
گک گونو - G۵۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰
گک گونو - GX۵ناموجود ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی۵۹,۰۰۰,۰۰۰--- 
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی۵۴,۰۰۰,۰۰۰--- 
ون MPX--- --- 
هرور--- --- 
کاکی ۵ناموجود ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
   
 
 
 
 
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
وینگل ۳ تک کابین--- --- 
وینگل ۳ دو کابین۵۴,۵۰۰,۰۰۰--- 
وینگل ۵ تک کابین--- به زودی 
وینگل ۵ دو کابین۶۴,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M۴ --- به زودی 
هاوال H۶ --- ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سنوا --- ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ صندوق دار ۵۷,۲۰۰,۰۰۰۵۷,۹۰۰,۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ هاچ بک۵۹,۲۰۰,۰۰۰۵۸,۴۰۰,۰۰۰

منبع:تراز

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین