کد خبر: ۵۹۷۳۳۴
تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) از قرار گیری ایست قلبی در صدر علت فوت تهرانی‌ها در سال ۱۳۹۶ خبر داد.
آفتاب‌‌نیوز :

سعید خال در تشریح آمار فوت شدگان تهرانی طی ۵ سال اخیر با اشاره به آمار ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ اظهار کرد: از ابتدای امسال ۱۳ هزار و ۸۸۴ نفر در پایتخت فوت کردند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۲۷ نفر نوزاد بودند، اضافه کرد: ۷ هزار و ۹۹۴ نفر از فوت شدگان را آقایان و ۵ هزار و ۶۶۳ نفر را خانم‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه رده سنی ۵ تا ۹ سال کم‌ترین میزان فوت شدگان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در مجموع از ابتدای امسال ۸۲ نفر در این رده سنی جان خود را از دست داده‌اند که شامل ۴۳ فرد مذکر، ۳۲ فرد مونث و ۷ نوزاد می‌شود.

خال با اشاره به اینکه بیشترین فوت شدگان در رده سنی ۶۵ سال به بالا قرار داشتند، اضافه کرد: در مجموع در این رده سنی ۸ هزار و ۴۰۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند که ۴ هزار و ۵۰۱ نفر از آنها را افراد مذکر و ۳ هزار و ۹۰۲ نفر را افراد مونث به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال در مجموع ۹ هزار و ۳۴۰ نفر در بهشت زهرا (س) دفن شده‌اند، گفت: از این تعداد ۱۸۶ نفر را نوزادان، ۳ هزار و ۸۹۵ نفر را زنان و ۵ هزار و ۲۵۹ نفر را مردان به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه همچنین ۴ هزار و ۵۴۴ نفر در ۳ ماه ابتدایی سال ۹۸ خارج از بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شده‌اند، تصریح کرد: از این تعداد ۴۱ نفر را نوزادان، ۲ هزار و ۷۳۵ نفر را افراد مذکر و هزار و ۷۶۸ را افراد مونث به خود اختصاص داده‌اند.

خال با اشاره به کمترین و بیشترین علت فوت در مدت یاد شده عنوان کرد: بیماری سل دستگاه تنفسی با یک مورد فوتی (مونث) کمترین میزان علت فوت را به خود اختصاص داده است، در عین حال هزار و ۳۴۳ نفر به علت نارسایی تنفسی (بیشترین میزان فوتی‌ها) به تفکیک ۵۵۸ نفر خانم، ۷۶۸ نفر آقا و ۱۷ نوزاد جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه کمترین تعداد متوفیات در منطقه ۲۱ اعلام شده است، گفت: در این منطقه تعداد فوتی‌ها در مجموع ۸۷ نفر به تفکیک ۵۱ نفر مذکر و ۳۶ نفر مونث بوده است.

به گفته مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) همچنین منطقه ۴ با ۹۲۹ مورد فوتی به تفکیک ۵۴۵ نفر آقا، ۳۷۹ نفر خانم و ۵ نفر نوزاد بیشترین تعداد فوتی را به خود اختصاص داده است.

رماتیسم قلبی مزمن کمترین علت فوت در سال ۹۷

خال در ادامه با اشاره به فوت ۱۳ هزار و ۷۰۲ نفر در سه ماه ابتدایی سال گذشته، اظهار کرد: از این تعداد ۷ هزار و ۷۸۵ نفر را مردان، ۵ هزار و ۵۲۹ نفر را زنان و ۳۸۸ نفر را نوزادان به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه رده سنی ۵ تا ۹ سال کم‌ترین میزان فوت شدگان را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: در مجموع ۷۶ نفر در این بازه سنی متشکل از ۴۰ مرد، ۲۹ زن و ۷ نوزاد جان خود را از دست داده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه در سال ۹۷ بیشترین فوت شدگان در رده سنی ۶۵ سال به بالا قرار داشتند، گفت: در مجموع ۸ هزار و ۹۶ نفر متشکل از ۴ هزار ۲۹۵ مرد، ۳ هزار و ۸۰۱ زن جان خود را از دست داده‌اند.

خال با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۷ در مجموع ۹ هزار و ۳۱۸ نفر در بهشت زهرا (س) دفن شدند، گفت: از این تعداد ۳۳۱ نفر را نوزادان، ۳ هزار و ۸۳۹ نفر را افراد مونث و ۵ هزار و ۱۴۸ نفر را افراد مذکر به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ۴ هزار و ۳۸۴ نفر در ۳ ماه ابتدایی سال ۹۷ خارج از بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شدند، اضافه کرد: از این تعداد ۵۷ نفر نوزاد، ۲ هزار و ۶۳۷ نفر مذکر و هزار و ۶۹۰ مونث بودند.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) به کمترین و بیشترین علت فوت طی سه ماه یاد شده اشاره کرد و گفت: رماتیسم قلبی مزمن با یک مورد فوتی (مذکر) کمترین میزان علت فوت را به خود اختصاص داده است، در عین حال هزار و ۲۸۳ نفر به علت سکته قلبی (بیشترین میزان فوتی‌ها) فوت کردند که به تفکیک شامل ۵۰۷ زن و ۷۷۶ مرد می‌شود.

خال با بیان اینکه کمترین تعداد مرگ و میر در منطقه ۲۱ اعلام شده است، گفت: در این منطقه تعداد فوتی‌ها در مجموع ۹۱ نفر بود که به تفکیک شامل ۵۲ نفر مذکر، ۳۸ نفر مونث و یک نوزاد می‌شود.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) اضافه کرد: همچنین منطقه ۱۴ با ۸۷۱ مورد فوتی به تفکیک ۴۸۲ مرد، ۳۸۷ زن و ۲ نوزاد بیشترین تعداد فوتی را به خود اختصاص داده است.

ایست قلبی در صدر فوتی‌های سال ۹۶

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) همچنین با اشاره به آمار فوتی‌های ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۶ در تهران اظهار کرد: در مجموع در این مدت ۱۳ هزار و ۷۲۸ نفر به تفکیک ۷ هزار و ۷۰۰ نفر مرد، ۵ هزار و ۷۵۰ نفر زن و ۲۷۸ نوزاد فوت شدند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ بیشترین فوت شدگان در رده سنی ۶۵ سال به بالا قرار داشتند، گفت: در مجموع ۸ هزار و ۱۲۵ نفر متشکل از ۴ هزار و ۲۵۵ مرد، ۳ هزار و ۸۷۰ زن جان خود را از دست داده‌اند.

خال با بیان اینکه رده سنی ۵ تا ۹ سال کم‌ترین میزان فوت شدگان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در مجموع ۸۱ نفر در این بازه سنی متشکل از ۳۲ مرد، ۴۱ زن و ۸ نوزاد جان خود را از دست داده‌اند.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) به کمترین و بیشترین علت فوت طی سه ماه سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: عفونت حاد تنفسی با یک مورد فوتی (مذکر) کمترین میزان علت فوت را به خود اختصاص داده است، در عین حال هزار و ۳۷۷ نفر به علت ایست قلبی (بیشترین میزان فوتی‌ها) به تفکیک ۶۳۳ زن، ۷۲۷ مرد و ۱۷ نوزاد جان خود را از دست داده‌اند.

خال با بیان اینکه در سه ماه ابتدایی سال ۹۶ در مجموع ۹ هزار و ۴۸۴ نفر در بهشت زهرا (س) دفن شده‌اند، عنوان کرد: از این تعداد ۲۳۴ نفر را نوزادان، ۴ هزار و ۳۷ نفر را افراد مونث و ۵ هزار و ۲۱۳ نفر را افراد مذکر به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه ۴ هزار و ۲۴۴ نفر در ۳ ماه ابتدایی سال ۹۶ خارج از بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شدند، اضافه کرد: از این تعداد ۴۴ نفر را نوزادان، ۲ هزار و ۴۸۷ نفر را افراد مذکر و هزار و ۷۱۳ را افراد مونث به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) تصریح کرد: همچنین منطقه ۵ با ۹۰۲ مورد فوتی به تفکیک ۴۸۶ مرد، ۴۱۳ زن و ۳ نوزاد بیشترین تعداد فوتی را به نام خود ثبت کرده است.

وی با اشاره به اینکه کمترین تعداد مرگ و میر در منطقه ۲۱ اعلام شده است، گفت: در این منطقه تعداد فوتی‌ها در مجموع ۱۲۰ نفر به تفکیک ۶۶ نفر مذکر، ۵۳ نفر مونث و یک نفر نوزاد بوده است.

کاهش کل تعداد فوتی‌ها در سال ۹۵

خال با بیان اینکه در سه ماه ابتدایی سال ۹۵ در مجموع ۱۳ هزار و ۴۰۲ نفر فوت شده‌اند، اظهار کرد: در مدت یاد شده ۷ هزار و ۶۹۲ مرد، ۵ هزار و ۴۹۹ زن و ۲۱۱ نوزاد جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه رده سنی ۵ تا ۹ سال کم‌ترین میزان فوت شدگان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در مجموع ۷۴ نفر در این بازه سنی متشکل از ۴۰ مرد، ۲۸ زن و ۶ نوزاد فوت کردند.

خال با اشاره به اینکه در سال ۹۵ بیشترین فوت شدگان در رده سنی ۶۵ سال به بالا قرار داشتند، گفت: در مجموع ۷ هزار و ۶۳۲ نفر متشکل از ۳ هزار ۹۵۸ مرد، ۳ هزار و ۶۷۴ زن جان خود را از دست داده‌اند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) تصریح کرد: همچنین منطقه ۴ با ۹۱۶ مورد فوتی به تفکیک ۵۳۲ مرد، ۳۸۲ زن و ۲ نوزاد بیشترین تعداد فوتی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه کمترین تعداد مرگ و میر در منطقه ۲۲ اعلام شده است، گفت: در این منطقه تعداد فوتی‌ها در مجموع ۱۰۲ نفر به تفکیک ۶۳ نفر مذکر، ۳۹ نفر مونث و یک نوزاد بوده است.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) به کمترین و بیشترین علت فوت طی سه ماه یاد شده اشاره کرد و گفت: خونریزی زایمان و حاملگی با یک مورد فوتی (مونث) کمترین میزان علت فوت را به خود اختصاص داده است، در عین حال هزار و ۲۵۲ نفر به علت ایست قلبی (بیشترین میزان فوتی‌ها) به تفکیک ۵۹۸ زن، ۶۴۸ مرد و ۶ نوزاد جان خود را از دست داده‌اند.

خال با بیان اینکه در سه ماه ابتدایی سال ۹۵ در مجموع ۹ هزار و ۳۹۰ نفر در بهشت زهرا (س) دفن شده‌اند، گفت: از این تعداد ۱۸۴ نفر را نوزادان ،۳ هزار و ۹۶۵ نفر را افراد مونث و ۵ هزار و ۲۴۱ نفر را افراد مذکر به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه ۴ هزار و ۱۲ نفر در ۳ ماه ابتدایی سال ۹۶ خارج از بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شده‌اند، اضافه کرد: از این تعداد ۲۷ نفر نوزاد، ۲ هزار و ۴۵۱ مذکر و هزار و ۵۳۴ مونث بودند.

خونریزی زایمان و حاملگی کمترین علت فوت در سال ۹۴

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه در سه ماه ابتدایی سال ۹۴ در مجموع ۱۳ هزار و ۴۰۲ نفر فوت شده‌اند، اظهار کرد: در مدت یاد شده ۷ هزار و ۶۹۷ مرد، ۵ هزار و ۲۹۸ زن و ۴۰۷ نوزاد جان خود را از دست داده‌اند.

وی به کمترین و بیشترین علت فوت طی سه ماه یاد شده اشاره کرد و گفت: خونریزی زایمان و حاملگی با یک مورد فوتی کمترین میزان علت فوت را به خود اختصاص داده است. همین طور هزار و ۶۷۵ نفر به علت ایست قلبی (بیشترین میزان فوتی‌ها) به تفکیک ۷۴۶ زن، ۹۰۰ مرد و ۲۹ نوزاد در ۳ ماه ابتدایی آن سال فوت کردند.

خال با بیان اینکه در سه ماه ابتدایی سال ۹۴ در مجموع ۹ هزار و ۲۱۹ نفر در بهشت زهرا (س) دفن شده‌اند، عنوان کرد: از این تعداد ۳۶۰ نفر را نوزادان ،۳ هزار و ۷۶۲ نفر را افراد مونث و ۵ هزار و ۹۷ نفر را افراد مذکر به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه ۴ هزار و ۱۸۳ نفر در ۳ ماه ابتدایی سال ۹۴ خارج از بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شده‌اند، اضافه کرد: از این تعداد ۴۷ نفر را نوزادان، ۲ هزار و ۶۰۰ نفر را افراد مذکر و هزار و ۵۳۶ را افراد مونث به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه رده سنی ۵ تا ۹ سال کم‌ترین میزان فوت شدگان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در مجموع ۷۲ نفر در این بازه سنی متشکل از ۳۳ مرد، ۳۵ زن و ۴ نوزاد فوت کردند.

خال با اشاره به اینکه در سال ۹۴ بیشترین فوت شدگان در رده سنی ۶۵ سال به بالا قرار داشتند، گفت: در مجموع ۷ هزار و ۴۸۹ نفر متشکل از ۳ هزار ۹۹۳ مرد، ۳ هزار و ۴۹۶ زن جان خود را از دست داده‌اند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) تصریح کرد: همچنین منطقه ۴ با ۶۸۲ مورد فوتی به تفکیک ۳۸۷ مرد، ۲۹۳ زن و ۲ نوزاد بیشترین تعداد فوتی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرنوشت، خال با اشاره به اینکه کمترین تعداد مرگ و میر در منطقه ۲۲ اعلام شده است، گفت: در این منطقه تعداد فوتی‌ها در مجموع ۵۹ نفر به تفکیک ۳۵ نفر مذکر و ۲۴ نفر مونث بوده است.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x