کد خبر: ۴۵۵۹۶۰
تاریخ انتشار : ۰۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۳

گرایش مردم به خرید خانه‌های ۱۰ سال به بالا +جدول

حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در خرداد نسبت به مشابه سال قبل به ترتیب 0.8 درصد کاهش و 5.4 درصد افزایش داشت. گرایش مردم برای خرید خانه‌های باعمر بیش از 10 سال بیشتر شده است.
آفتاب‌‌نیوز :

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال 1396» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. در این گزارش آمده است:

به گزارش فارس، در خردادماه سال 1396 ، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به  15.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.

 در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 45.6 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» می‌باشد.

1- حجم معاملات مسکن

در خردادماه سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15362 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 0.8 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46.9 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل 4.8 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

جدول 1- توزیع تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران برحسب سال ساخت

عمر بنا (سال) خردادماه درصد تغییر سهم درصد
1394 1395 1396 1395 1396 1395 1396
تا 5 سال 8245 8003 7197 2.9- 10.1- 51.7 46.9
6-10 2520 2428 2555 3.7- 5.2 15.7 16.6
11-15 2693 2763 2520 2.6 8.8- 17.8 16.4
16-20 1132 1206 1763 6.5 46.2 7.8 11.5
بیش از 20 سال 976 1084 1327 11.1 22.4 7 8.6
جمع کل 15566 15484 15362 0.5- 0.8- 100 100

مآخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه سال 1396 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16.2 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم‌های 10.9 و 8.9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 72.5 درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 14، 8، 15، 10، 7، 1 و 11) بوده و 12 منطقه باقی‌مانده 27.5 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

2- تحولات قیمت مسکن

در خردادماه سال 1396، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 45.6 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.7 و 5.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 20 (معادل 9.6 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 12 (معادل 1.1 درصد) تعلق دارد.

جدول 2- عملکرد معاملات انجام‌شده در شهر تهران

  مقطع زمانی درصد تغییر
خرداد
1395
اردیبهشت
1396
خرداد
1396
نسبت به
ماه قبل
نسبت به ماه
مشابه سال قبل
تعداد معاملات (واحدهای مسکونی) 15484 16374 15362 6.2- 0.8-
متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال) 43285 45336 45631 0.7 5.4

مآخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل 98.9 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 22.9 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2 و 8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

3- تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در سه‌ماهه نخست سال 1396

در سه‌ماهه نخست سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 37.1 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 1 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 44.9 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 4.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

جدول 3- عملکرد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در سه‌ماهه نخست سال‌های 96-1394

  سه ماهه نخست درصد تغییر
1394 1395 1396 1395 1396
تعداد معاملات (واحد مسکونی) 34624 36755 37120 6.2 1
متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال) 41781 42783 44892 2.4 4.9

مآخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

4- سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

1-4- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در خردادماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 13 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 25 تا 30 و 35 تا 40 میلیون ریال به ترتیب با سهم 12 و 11 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که در حدود 61.6 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (45.6 میلیون ریال) معامله‌شده‌اند.

2-4- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خردادماه سال 1396 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 15.7 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 70 تا 80 و 50 تا 60 مترمربع به ترتیب با سهم‌های 13.8 و 13.5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 51.9 درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند.

3-4- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در خردادماه سال 1396، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی موردبررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 1500 تا 2000 میلیون ریال با اختصاص سهم 14 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش 2000 تا 2500 و 1000 تا 1500 میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 12 و 10.9 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 49.2 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

5- تحولات اجاره‌بهای مسکن

در خردادماه سال 1396 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11 و 9.3 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک‌ساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطرنشان می‌نماید سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد می‌باشد.

6- جمع‌بندی

در خردادماه سال 1396 حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 15.4 هزار فقره و 45.6 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.8 درصد کاهش و 5.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در خردادماه سال 1396 مؤید تغییر متناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره می‌باشد، به‌طوری‌که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11 و 9.3 درصد رشد نشان می‌دهد.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین