اخبار روز ایران و جهان | آفتاب نیوز

جستجو
مطرح شدن احتمال ملاقات حسن ر515">15515">15">وحانی رئیس جمه515">15515">15">وری اسلامی 515">15515">15">ایران... با د515">15515">15">ونالد ترامپ رئیس جمه515">15515">15">ور ایالات متحده در اخبار ر515">15515">15">وز... یکشنبه 515">15515">15">و همچنین اظهارنظر رئیس جمه515">15515">15">ور مبنی بر اینکه اگر... بدانیم با ملاقاتی منافع ملی تامین 515">15515">15">و کش515">15515">15">ور آبادتر می...
ر515">15515">15">وزنامه کیهان در صفحه نخست خ515">15515">15">ود به این م515">15515">15">وض515">15515">15">وع اشاره... کرد 515">15515">15">و در مقاله ای با عن515">15515">15">وان « آقای ر515">15515">15">وحانی... کش515">15515">15">ور با کار 515">15515">15">و تلاش آباد می&zwnj ش515">15515">15">ود نه دیدار... با این 515">15515">15">و آن» ن515">15515">15">وشت « ر515">15515">15">وحانی در مراسم ارائه...
کد خبر: ۶۰۷۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


یک عض515">15515">15">و کمیسی515">15515">15">ون امنیت ملی 515">15515">15">و سیاست خارجی مجلس با... تاکید بر اینکه در ص515">15515">15">ورت خر515">15515">15">وج آمریکا از برجام باید... افزایش قدرت خرید مردم با تکیه بر اقتصاد مقا515">15515">15">ومتی به... عن515">15515">15">وان یک ا515">15515">15">ول515">15515">15">ویت م515">15515">15">ورد تاکید قرار گیرد گفت آمریکا با...
علیرضا رحیمی در 515">15515">15">واکنش به خر515">15515">15">وج آمریکا از برجام گفت... 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران با گر515">15515">15">وه 515">1+5 24 ماه به ط515">15515">15">ول انجامید... که 515">15515">15">ایران در این 515">15515">15">مذاکرات حسن نیت 515">15515">15">و تعهدش به... تق515">15515">15">ویت امنیت بین المللی را به افکار عم515">15515">15">ومی دنیا نشان...
کد خبر: ۵۲۲۴۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸


515">15515">15">وزیر انرژی پیشین آمریکا با تاکید بر اینکه ت515">15515">15">وافق هسته... ای با 515">15515">15">ایران براساس راستی آزمایی بنا شده است گفت... برخی تعهدات هسته ای 515">15515">15">ایران در این ت515">15515">15">وافق دائمی هستند...
ارنست م515">15515">15">ونیز 515">15515">15">وزیر انرژی پیشین آمریکا با انتشار پیام هایی... در صفحه ت515">15515">15">وئیتر خ515">15515">15">ود به دفاع از برنامه جامع اقدام... مشترک پرداخت 515">15515">15">وی که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده... هسته ای آمریکا در 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 ب515">15515">15">ود...
کد خبر: ۵۰۲۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵


515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه در جمع 515">15515">15">ایرانیان در شهر سیدنی استرالیا... لغ515">15515">15">و تحریم ادامه تحصیل شهر515">15515">15">وندان 515">15515">15">ایرانی در خارج را آخرین... م515">15515">15">وارد پذیرش در 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 اعلام کرد... 515">15515">15">و گفت آنان از سلاح هسته ای نمی ترسند بلکه...
'محمدج515">15515">15">واد ظریف' رئیس دستگاه دیپلماسی 515">15515">15">ایران شامگاه چهارشنبه در آخرین... برنامه سفر 515">1515">1 ر515">15515">15">وزه خ515">15515">15">ود به 6 کش515">15515">15">ور آسیایی 515">15515">15">و... منطقه اقیان515">15515">15">وس آرام در نشست با 515">15515">15">ایرانیان مقیم استرالیا گفت... در حد ت515">15515">15">وان برای لغ515">15515">15">و تحریم ادامه تحصیل 515">15515">15">ایرانیان درخارج...
کد خبر: ۳۵۵۸۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶


از زمان جدی شدن 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 تاکن515">15515">15">ون... م515">15515">15">وض515">15515">15">وع برجام 515">15515">15">و آینده ر515">15515">15">وابط تهران – 515">15515">15">واشنگتن به یکی... از م515">15515">15">وض515">15515">15">وعات اختلافی بین نامزدهای د515">15515">15">و حزب جمه515">15515">15">وریخ515">15515">15">واه 515">15515">15">و دمکرات... در رقابت های در515">15515">15">ون حزبی تبدیل شده است ...
تهدید به پاره کردن ت515">15515">15">وافقنامه تا تجدید نظر در برخی... جمله مهمترین اظهارنظر نامزدهای د515">15515">15">و حزب می باشد هر چند... مشخص شدن نامزد نهایی د515">15515">15">وحزب دیدگاه کلان جمه515">15515">15">وریخ515">15515">15">واهان 515">15515">15">و دمکرات... ها درباره برجام 515">15515">15">و آینده ر515">15515">15">وابط تهران 515">15515">15">و 515">15515">15">واشنگتن را...
کد خبر: ۳۴۹۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷


در همین ارتباط به منظ515">15515">15">ور ر515">15515">15">وشن شدن برخی از این... پرسش ها 515">15515">15">و همچنین بررسی این تح515">15515">15">ولات انجمن 515">15515">15">ایرانی ر515">15515">15">وابط... از اجرایی شدن برجام را با حض515">15515">15">ور حمید بعیدی نژاد... مدیرکل سیاسی 515">15515">15">و امنیت بین المللی 515">15515">15">وزارت ام515">15515">15">ور خارجه 515">15515">15">و...
آخرین دقایق ر515">15515">15">وز ۱۶ ژان515">15515">15">ویه ۲۰۱۵ میلادی جهان سیاست شاهد... اتفاقی ب515">15515">15">ود که کمتر کسی را ت515">15515">15">وان بی اعتنایی به... آن است از 515">15515">15">وزرای ار515">15515">15">وپایی حاضر در هتل ک515">15515">15">وب515">15515">15">ورگ گرفته... تا سران سیاسی 515">15515">15">و حتی نهادهای اقتصادی به این ر515">15515">15">ویداد...
کد خبر: ۳۴۳۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸


سند رسمی رآکتور اراک در سه مرحله تهیه می‌شود
رآکت515">15515">15">ور اراک با شرط آب سنگین ب515">15515">15">ودن همان ط515">15515">15">ور مقام... معظم رهبری تاکید داشتند به کار خ515">15515">15">ود ادامه خ515">15515">15">واهد داد... 515">15515">15">و تنها بخشی از قلب رآکت515">15515">15">ور که شائبه ایجاد زیر... ش515">15515">15">ود اما در ع515">15515">15">وض میزان ت515">15515">15">ولید رادی515">15515">15">و دار515">15515">15">و در کش515">15515">15">ور...
آب سنگین اراک یکی از م515">15515">15">وض515">15515">15">وعات پر بحث 515">15515">15">و جدل... در 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه515">1+5 ب515">15515">15">ود اینکه این رآکت515">15515">15">ور حتما... شرایط آب سنگین را داشته باشد از خط515">15515">15">وط قرمزی ب515">15515">15">ود... که تیم مذاکره کننده کش515">15515">15">ور تلاش کردند آن را محقق...
کد خبر: ۳۲۸۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹


به نظر می رسد سفر 515">15515">15">وزیران ارشد اقتصادی برزیل در... رأس هیاتی تجاری این کش515">15515">15">ور به تهران منجر به ت515">15515">15">وسعه... ر515">15515">15">وابط تجاری 515">15515">15">و اقتصادی د515">15515">15">و کش515">15515">15">ور در آینده نزدیک ش515">15515">15">ود... 515">15515">15">و ر515">15515">15">وابط جمه515">15515">15">وری اسلامی 515">15515">15">ایران با کش515">15515">15">ورها 515">15515">15">و ملت های...
با سفر هیات بلند پایه اقتصادی برزیلی به 515">15515">15">ایران برای... ت515">15515">15">وسعه ر515">15515">15">وابط اقتصادی فصل جدیدی از ر515">15515">15">وابط 515">15515">15">و مناسبات تجاری... د515">15515">15">و کش515">15515">15">ور در حال آغاز شدن است به گزارش ایسنا... ر515">15515">15">وابط تجاری 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و برزیل از پیشینه قابل ت515">15515">15">وجهی در...
کد خبر: ۳۲۷۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۴


انتظار می ر515">15515">15">ود سفر 515">15515">15">وزرای ارشد هفتمین اقتصاد دنیا در... راس هیات تجاری این کش515">15515">15">ور به تهران منجر به ت515">15515">15">وسعه... ر515">15515">15">وابط تجاری 515">15515">15">و اقتصادی د515">15515">15">و کش515">15515">15">ور در آینده نزدیک گردد...
آرماند515">15515">15">و م515">15515">15">ونتیر515">15515">15">و 515">15515">15">وزیر ت515">15515">15">وسعه صنعت 515">15515">15">و تجارت خارجی جمه515">15515">15">وری فدراتی515">15515">15">و... برزیل 515">15515">15">و هیات اقتصادی همراه 515">15515">15">وی شامل مقامات اتاق بازرگانی... بانک مرکزی مسئ515">15515">15">ولین اقتصادی 515">15515">15">وزارت خارجه 515">15515">15">و 35 نفر از... تجار 515">15515">15">و فعالین اقتصادی بخش خص515">15515">15">وصی برزیل جهت بحث 515">15515">15">و...
کد خبر: ۳۲۷۰۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۴


برنامه جامع اقدام مشترک برجام پس از ماهها کش 515">15515">15">و... ق515">15515">15">وس 515">15515">15">و بررسی در مجلس ش515">15515">15">ورای اسلامی امر515">15515">15">وز سه شنبه... در حالی تحت عن515">15515">15">وان طرح اقدام متناسب 515">15515">15">و متقابل د515">15515">15">ولت... جمه515">15515">15">وری اسلامی 515">15515">15">ایران در اجرای برجام به تص515">15515">15">ویب نهایی رسید...
بسیاری از مباحث مختلف 515">15515">15">و گاه تند نمایندگان ب515">15515">15">ود با... این حال چه آنها که م515">15515">15">واضعی جدی در دفاع از... برجام داشتند 515">15515">15">و چه بسیاری از آنها که به مخالفتی... شدید با آن برخاسته ب515">15515">15">ودند با پایبندی به حریم اخلاق...
کد خبر: ۳۲۴۷۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱


هزینه‌های تاخیر اجرای "برجام" برای مردم
حالا "برجام" در 515">15515">15">ایران به فرجام خ515">15515">15">ود نزدیک شده 515">15515">15">و... امر515">15515">15">وز قرار است در مجلس تصمیم مهمی در این باره... گرفته ش515">15515">15">ود گزارش ها نیز حاکی از تحرک 515">15515">15">و تلاش... سخت دل515">15515">15">واپسان علیه ت515">15515">15">وافق هسته ای است گفته شده که...
سر515">15515">15">ویس سیاسی- عده ای از همان زمان شر515">15515">15">وع 515">15515">15">مذاکرات هسته... ای در د515">15515">15">ولت ر515">15515">15">وحانی نسبت به ر515">15515">15">وند 515">15515">15">و نح515">15515">15">وه این... 515">15515">15">مذاکرات منتقد ب515">15515">15">ودند آن ها خ515">15515">15">ود را "دل515">15515">15">واپس" نامیده 515">15515">15">و... هرچه که از آغاز 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 می...
کد خبر: ۳۲۴۰۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۸


کمیسی515">15515">15">ون 515">15515">15">ویژه برجام مجلس جلسه امر515">15515">15">وز خ515">15515">15">ود را با حض515">15515">15">ور... حق515">15515">15">وقدانان با مح515">15515">15">وریت بررسی ابعاد حق515">15515">15">وقی الزام آ515">15515">15">ور 515">15515">15">و تعهدات...
علیرضا زاکانی در نشست امر515">15515">15">وز کمیسی515">15515">15">ون 515">15515">15">ویژه بررسی برجام با... اشاره به حض515">15515">15">ور اساتید 515">15515">15">و حق515">15515">15">وقدانان کش515">15515">15">ور گفت از شما... می خ515">15515">15">واهیم درم515">15515">15">وض515">15515">15">وع تخصصی حق515">15515">15">وق عم515">15515">15">ومی 515">15515">15">و حق515">15515">15">وق بین الملل... کمیسی515">15515">15">ون را یاری کنید تا بت515">15515">15">وانیم از لحاظ حق515">15515">15">وق عم515">15515">15">ومی...
کد خبر: ۳۲۰۱۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸


دیپلماسی در یک هفته
حض515">15515">15">ور مقامات بلند پایه ار515">15515">15">وپایی در تهران ظرفیت های ت515">15515">15">وافق... 515">15515">15">وین را به منظ515">15515">15">ور تشکیل اتحادی جهانی با مح515">15515">15">وریت 515">15515">15">ایران... برای اقدام مشترک در مقابله با افراطی گری 515">15515">15">و تر515">15515">15">وریسم...
دیپلماسی فعال د515">15515">15">ولت تدبیر 515">15515">15">و امید در هفته س515">15515">15">وم شهری515">15515">15">وماه... ن515">15515">15">ویدبخش آغاز فصلی گرم در ر515">15515">15">وابط دیپلماتیک 515">15515">15">ایران با جهان... ب515">15515">15">ود به گزارش آفتاب 515">15515">15">و به نقل از ایرنا در... مقابل دم515">15515">15">وکرات ها پیرام515">15515">15">ون عدم تص515">15515">15">ویب طرح کفایت 515">15515">15">مذاکرات هسته...
کد خبر: ۳۲۰۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸


در واکنش به اظهارات سعید جلیلی درباره توافق هسته ای
سخنگ515">15515">15">وی حزب اعتدال 515">15515">15">و ت515">15515">15">وسعه 515">15515">15">مذاکرات تیم سابق هسته ای... در 6 سال گذشته را خالی از حکمت 515">15515">15">و مصلحت... دانست 515">15515">15">و گفت آقایان فرام515">15515">15">وش کرده اند که با حرف... 515">15515">15">و نتیجه آن 6 قطعنامه سازمان ملل علیه 515">15515">15">ایران شد...
غلامعلی دهقان ر515">15515">15">وز د515">15515">15">وشنبه در 515">15515">15">واکنش به اظهارات انتقادی سعید... جلیلی در نشست کمیسی515">15515">15">ون 515">15515">15">ویژه بررسی برجام مجلس افز515">15515">15">ود آنچه... در 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 حاصل شد نتیجه ماه... ها دیپلماسی تدبیر 515">15515">15">و اندیشه ب515">15515">15">ود 515">15515">15">وی با بیان این...
کد خبر: ۳۱۹۶۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵


در دیدار معاون سیاسی وزارت خارجه کره جنوبی؛
معا515">15515">15">ون حق515">15515">15">وقی 515">15515">15">و بین المللی 515">15515">15">وزارت ام515">15515">15">ور خارجه با اشاره... به ر515">15515">15">وند مثبت 515">15515">15">و پیشرفت ت515">15515">15">وافقات حاصله در چارچ515">15515">15">وب برجام... ابراز امید515">15515">15">واری کرد شاهد گسترش بیش از پیش ر515">15515">15">وابط تهران... 515">15515">15">و سئ515">15515">15">ول در تمامی زمینه ها باشیم ...
به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسی رسانه ای 515">15515">15">وزارت... ام515">15515">15">ورخارجه کیم ه515">15515">15">ونگ کی515">15515">15">ون معا515">15515">15">ون سیاسی 515">15515">15">وزارت خارجه کره جن515">15515">15">وبی... که جهت برگزاری نشست مکانیسم مش515">15515">15">ورتی در سطح معا515">15515">15">ونین 515">15515">15">وزارت... ام515">15515">15">ور خارجه د515">15515">15">و کش515">15515">15">ور به تهران سفر کرده است با...
کد خبر: ۳۱۸۹۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۱


تعدادی از استادان 515">15515">15">و کارشناسان ح515">15515">15">وزه ارتباطات معتقدند اظهارات اخیر... رییس جمه515">15515">15">وری درباره نقش مهم رسانه ها در به نتیجه... رسیدن 515">15515">15">مذاکرات هسته ای بیانگر اهمیت نقش مطب515">15515">15">وعات 515">15515">15">و ت515">15515">15">وجه... 515">15515">15">ویژه دکتر ر515">15515">15">وحانی به این عرصه است ...
هادی خانیکی حسن نمکد515">15515">15">وست تهرانی 515">15515">15">و محمد تقی ر515">15515">15">وغنی ها... در گفت 515">15515">15">و گ515">15515">15">و با خبرنگار فرهنگی ایرنا ضمن بیان... دیدگاه های خ515">15515">15">ود نقش رسانه ها را در 515">15515">15">مذاکرات هسته... ای م515">15515">15">ورد بررسی قرار دادند خانیکی گفت از آنجا که...
کد خبر: ۳۱۲۵۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۱۷


بنیامین نتانیاه515">15515">15">و نخست 515">15515">15">وزیر رژیم صهی515">15515">15">ونیستی در آخرین ادعای جن515">15515">15">ون... آمیز خ515">15515">15">ود در م515">15515">15">ورد ت515">15515">15">وافق 515">15515">15">وین گفت 515">15515">15">ایران با این... ت515">15515">15">وافقنامه اسراییل را خفه خ515">15515">15">واهد کرد ...
نتانیاه515">15515">15">و در یک کنفرانس مطب515">15515">15">وعاتی خاطرنشان کرد اسراییل با... گذشت زمان بر مخالفت خ515">15515">15">ود با ت515">15515">15">وافق 515">15515">15">وین در م515">15515">15">ورد... برنامه هسته ای 515">15515">15">ایران خ515">15515">15">واهد افز515">15515">15">ود به گزارش رسانه ر515">15515">15">وسی... زبان 'ک515">15515">15">ورس اینف515">15515">15">و ک515">15515">15">و ایل' 515">15515">15">وی گفت هر قدر در...
کد خبر: ۳۱۱۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲


معا515">15515">15">ون حق515">15515">15">وقی 515">15515">15">و بین ا لمللی 515">15515">15">وزارت ام515">15515">15">ور خارجه تاکید... کرد که ط515">15515">15">ول د515">15515">15">وره بررسی قطعنامه 515">10 سال است...
معا515">15515">15">ون حق515">15515">15">وقی 515">15515">15">و بین ا لمللی 515">15515">15">وزارت ام515">15515">15">ور خارجه تاکید... کرد که ط515">15515">15">ول د515">15515">15">وره بررسی قطعنامه 515">10 سال است به... گزارش ایسنا عباس عراقچی در نشستی در خص515">15515">15">وص 515">15515">15">مذاکرات هسته... ای با نمایندگان رسانه های گر515">15515">15">وهی داخلی 515">15515">15">و خارجی در...
کد خبر: ۳۰۹۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱


نماینده آمریکا در سازمان ملل بعد از تص515">15515">15">ویب قطعنامه تایید... ت515">15515">15">وافق هسته ای 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 در ش515">15515">15">ورای امنیت... ادعاهای آمریکا علیه 515">15515">15">ایران را تکرار کرد ...
سامانتا پا515">15515">15">ور با اشاره به این که در پی این... ت515">15515">15">وافق در ارتباط با فعالیت های هسته ای 515">15515">15">ایران محد515">15515">15">ودیت... هایی ایجاد می ش515">15515">15">ود گفت فعالیت های بالستیکی 515">15515">15">و م515">15515">15">وشکی... 515">15515">15">ایران نیز در پی این ت515">15515">15">وافق تحت نظارت سختی قرار...
کد خبر: ۳۰۹۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹


پایان یافتن 515">15515">15">مذاکرات هسته ای 515">15515">15">ایران 515">1+5 س515">15515">15">وژه مطالب طنز... مختلفی هم شده است از جمله مطلبی از 515">15515">15">وحید میرزایی... که با عن515">15515">15">وان انتشار فایل ص515">15515">15">وتی آخرین بگ515">15515">15">ومگ515">15515">15">وهای قبل از... ت515">15515">15">وافق در ر515">15515">15">وزنامه قان515">15515">15">ون به رشته تحریر درآ515">15515">15">ورده است ...
بالاخره 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 در آخرین جلسه... که بامداد سه شنبه برگزار شد پایان یافت 515">15515">15">و د515">15515">15">و... طرف به ت515">15515">15">وافق رسیدند خبرنگاران حاضر در هتل ک515">15515">15">وب515">15515">15">ورگ 515">15515">15">وین... از گفت 515">15515">15">وگ515">15515">15">وهای پرتنشی در این جلسه خبر دادند بخشی...
کد خبر: ۳۰۸۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴


پربحث ترین عناوین