اخبار روز ایران و جهان | آفتاب نیوز

جستجو
با موضوع تحریم‌ها
نشست 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و 515">1+5 از دقایقی پیش آغاز شد...
نشست 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 از ساعت 515">15 به... 515">15515">15">وقت 515">15515">15">وین 30/515">17 به 515">15515">15">وقت تهران در 515">15515">15">وین 515">15515">15">و به... ریاست حمید بعیدی نژاد آغاز شده است تیم 515">15515">15">کارشناسی هیات... مذاکره کننده هسته ای کش515">15515">15">ورمان طی ر515">15515">15">وزهای پنجشنبه جمعه 515">15515">15">و...
کد خبر: ۳۰۱۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۱۹


نشست 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه ۱+۵ به ریاست بعیدی نژاد... 515">15515">15">و استفان کلمنت 515">15515">15">و به منظ515">15515">15">ور بررسی نح515">15515">15">وه رفع اختلافات... امر515">15515">15">وز 515">15515">15">و فردا چهارشنبه 515">15515">15">و پنجشنبه در شهر 515">15515">15">وین برگزار... می ش515">15515">15">ود ...
آفتاب نشست 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه ۱+۵ به ریاست بعیدی... نژاد 515">15515">15">و استفان کلمنت 515">15515">15">و به منظ515">15515">15">ور بررسی نح515">15515">15">وه رفع... اختلافات امر515">15515">15">وز 515">15515">15">و فردا چهارشنبه 515">15515">15">و پنجشنبه در شهر 515">15515">15">وین... برگزار می ش515">15515">15">ود به گزارش فارس نشست 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و...
کد خبر: ۲۶۷۶۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰


مذاکرات هسته ای 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 که از ر515">15515">15">وز... گذشته در سطح کارشناسان د515">15515">15">و طرف در 515">15515">15">وین آغاز شده... ب515">15515">15">ود دقایقی قبل به پایان رسید 515">15515">15">و قرار شد د515">15515">15">و... طرف نتایج جلسات د515">15515">15">و ر515">15515">15">وزه خ515">15515">15">ود را به مقامات ارشد...
آفتاب ˈحمید بعیدی نژادˈ سرپرست هیات 515">15515">15">کارشناسی مذاکره کننده 515">15515">15">ایران... در گفت 515">15515">15">و گ515">15515">15">و با ایرنا در 515">15515">15">وین با اعلام... پایان این مرحله از مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی خاطرنشان کرد د515">15515">15">و طرف... در مذاکرات ر515">15515">15">وز گذشته 515">15515">15">و امر515">15515">15">وز که فنی 515">15515">15">و فشرده...
کد خبر: ۲۴۶۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۵


د515">15515">15">ور جدید مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 با حض515">15515">15">ور... کارشناسان د515">15515">15">و طرف از دقایقی پیش در 515">15515">15">وین اتریش آغاز...
آفتاب ریاست هیات 515">15515">15">کارشناسی مذاکره کننده 515">15515">15">ایران را در این... د515">15515">15">ور از مذاکرات حمید بعیدی نژاد 515">15515">15">و ریاست هیات 515">15515">15">کارشناسی... 515">1+5 را استفان کلمنت دستیار کاترین اشت515">15515">15">ون مس515">15515">15">و515">15515">15">ول سیاست خارجی... اتحادیه ار515">15515">15">وپا برعهده دارند بعیدی نژاد رییس هیات 515">15515">15">کارشناسی مذاکره...
کد خبر: ۲۴۶۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۴


ش515">15515">15">ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از فردا د515">15515">15">وشنبه... به منظ515">15515">15">ور بررسی م515">15515">15">وض515">15515">15">وعات مختلف از جمله ر515">15515">15">وند اجرای پادمان... های ایمنی در 515">15515">15">ایران تشکیل جلسه می دهد 515">15515">15">و در... حاشیه آن قرار است نشست 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و ۱+۵ نیز...
آفتاب ش515">15515">15">ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از فردا... د515">15515">15">وشنبه به منظ515">15515">15">ور بررسی م515">15515">15">وض515">15515">15">وعات مختلف از جمله ر515">15515">15">وند اجرای... پادمان های ایمنی در 515">15515">15">ایران تشکیل جلسه می دهد 515">15515">15">و... در حاشیه آن قرار است نشست 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و ۱+۵...
کد خبر: ۲۴۶۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱


515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه با بیان اینکه مذاکرات سیاسی برای نگارش... متن جامع ت515">15515">15">وافق با گر515">15515">15">وه ۱+۵ از هفته آینده آغاز... می ش515">15515">15">ود گفت رسیدن به نتیجه بستگی به حسن نیت...
آفتاب 515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه با بیان اینکه مذاکرات سیاسی برای... نگارش متن جامع ت515">15515">15">وافق با گر515">15515">15">وه ۱+۵ از هفته آینده... آغاز می ش515">15515">15">ود گفت رسیدن به نتیجه بستگی به حسن... نیت طرف غربی دارد به گزارش خانه ملت محمد ج515">15515">15">واد...
کد خبر: ۲۴۲۶۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۱۵


بازتاب بسیار گسترده اقدام ا515">15515">15">ولیای دم یک مقت515">15515">15">ول در بخشش... درباره 515">15515">15">ایران آزادسازی 450 میلی515">15515">15">ون دلار از دارایی های بل515">15515">15">وکه... شده 515">15515">15">ایران ت515">15515">15">وسط آمریکا 515">15515">15">و برگزاری د515">15515">15">ور جدید مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی... هسته ای 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 در نی515">15515">15">وی515">15515">15">ورک از جمله...
آفتاب 515">15515">15">وقتی عف515">15515">15">و یک محک515">15515">15">وم به اعدام تیتر نخست مطب515">15515">15">وعات... جهان می ش515">15515">15">ودبازتاب بسیار گسترده اقدام ا515">15515">15">ولیای دم یک مقت515">15515">15">ول... انرژی اتمی درباره 515">15515">15">ایران آزادسازی 450 میلی515">15515">15">ون دلار از دارایی... های بل515">15515">15">وکه شده 515">15515">15">ایران ت515">15515">15">وسط آمریکا 515">15515">15">و برگزاری د515">15515">15">ور جدید...
کد خبر: ۲۴۰۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۹


515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه گفت عنایت پر515">15515">15">وردگار متعال 515">15515">15">و حمایت ها... 515">15515">15">و پشت515">15515">15">وانه های رهبر معظم انقلاب 515">15515">15">و دعای خیر ملت... 515">15515">15">ایران عامل مهم م515">15515">15">وفقیت در مذاکرات هسته ای کش515">15515">15">ورمان است...
آفتاب به گزارش ایرنا ˈمحمدج515">15515">15">واد ظریفˈ عصر پنجشنبه در دیدار... انقلاب 515">15515">15">و عزم راسخ د515">15515">15">ولت مبنی بر دفاع از حق515">15515">15">وق... ملت 515">15515">15">ایران در بحث برخ515">15515">15">ورداری از انرژی صلح آمیز هسته... ای افز515">15515">15">ود مردم همانگ515">15515">15">ونه که با حض515">15515">15">ور در صحنه های...
کد خبر: ۲۳۷۹۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۱۵


مسیر دستیابی به توافق؛
ا515">15515">15">ولین د515">15515">15">ور از مرحله س515">15515">15">وم مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه... 515">1+5 در 515">15515">15">وین به منظ515">15515">15">ور نزدیک تر کردن دیدگاه های... د515">15515">15">و طرف در مسیر تد515">15515">15">وین متن مشترک دستیابی 515">15515">15">و رفع... ابهامات م515">15515">15">وج515">15515">15">ود برای دستیابی به ت515">15515">15">وافق نهایی در م515">15515">15">وض515">15515">15">وع هسته...
آفتاب هیات 515">15515">15">کارشناسی مذاکره کننده 515">15515">15">ایران به ریاست ˈحمید بعیدی... نژادˈ مدیر کل سیاسی 515">15515">15">و بین الملل 515">15515">15">وزارت ام515">15515">15">ور خارجه... ظهر پنج شنبه 515">15515">15">وارد 515">15515">15">وین شد 515">15515">15">و بلافاصله پس از... 515">15515">15">ور515">15515">15">ود نخستین د515">15515">15">ور از مرحله س515">15515">15">وم مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی با حض515">15515">15">ور...
کد خبر: ۲۳۷۸۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴


در آستانه برگزاری د515">15515">15">ور جدید مذاکرات هسته ای میان 515">15515">15">ایران... 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 برای دستیابی به ت515">15515">15">وافق جامع بار دیگر... بازار بحث ها 515">15515">15">و گمانه زنی ها درباره محت515">15515">15">وای ت515">15515">15">وافق... نهایی میان د515">15515">15">و طرف داغ شده است در این میان...
آفتاب پیشنهاد کارشناسان آمریکایی درباره رآکت515">15515">15">ور آب سنگین اراکدر آستانه... برگزاری د515">15515">15">ور جدید مذاکرات هسته ای میان 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه... 515">1+5 برای دستیابی به ت515">15515">15">وافق جامع بار دیگر بازار بحث... ها 515">15515">15">و گمانه زنی ها درباره محت515">15515">15">وای ت515">15515">15">وافق نهایی میان...
کد خبر: ۲۳۷۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴


به دنبال پایان مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 در... 515">15515">15">وین مقامات غربی این مذاکرات را مفید 515">15515">15">و س515">15515">15">ودمند خ515">15515">15">واندند...
آفتاب به گزارش ایسنا یک سخنگ515">15515">15">وی کاترین اشت515">15515">15">وین رئیس سیاست... خارجی اتحادیه ار515">15515">15">وپا در بر515">15515">15">وکسل پس از پایان مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی... 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 گفت من می ت515">15515">15">وانم تایید کنم... که مذاکرات فنی – 515">15515">15">کارشناسی پایان یافته 515">15515">15">و این مذاکرات...
کد خبر: ۲۳۴۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۷


نماینده دائم 515">15515">15">ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت... کارشناسان 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 ادامه مذاکرات خ515">15515">15">ود را بعدازظهر... امر515">15515">15">وز پنج شنبه در مقرر سازمان ملل در شهر 515">15515">15">وین...
آفتاب رضا نجفی از اعضای تیم 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران در گفت... 515">15515">15">و گ515">15515">15">و با ایرنا اظهار داشت د515">15515">15">ومین ر515">15515">15">وز نشست 515">15515">15">کارشناسی... 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 از ساعت 515">12 515">15515">15">و 30 دقیقه... به 515">15515">15">وقت تهران در شهر 515">15515">15">وین آغاز شده است نشست...
کد خبر: ۲۳۴۳۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۵


نشست 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و کش515">15515">15">ورهای عض515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 قرار است... تا ساعاتی دیگر در 515">15515">15">وین آغاز ش515">15515">15">ود ...
آفتاب در این نشست که تا 515">16 اسفندماه ادامه خ515">15515">15">واهد... داشت مباحثی چ515">15515">15">ون غنی سازی رآکت515">15515">15">ور آب سنگین اراک 515">15515">15">و... همکاری صلح آمیز هسته ای با 515">15515">15">ایران بررسی می ش515">15515">15">ود... نتایج این نشست به مس515">15515">15">و515">15515">15">ولان عالی مذاکره کننده منتقل می...
کد خبر: ۲۳۴۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴


بر اساس جد515">15515">15">ول زمانی تعیین شده برای آزادسازی 4 2... میلیارد دلار از درآمدهای نفتی محد515">15515">15">ود شده 515">15515">15">ایران طبق ت515">15515">15">وافق... ژن515">15515">15">و د515">15515">15">و قسط ا515">15515">15">ول 515">15515">15">و هفتم مارس 515">10 515">15515">15">و 515">16... اسفند ماه جاری به ترتیب 450 515">15515">15">و 550 میلی515">15515">15">ون دلار...
آفتاب سید عباس عراقچی عض515">15515">15">و ارشد تیم مذاکره کننده هسته... ای اعلام کرد که مراحل انتقال د515">15515">15">و قسط 450 515">15515">15">و... 550 میلی515">15515">15">ون دلاری یک میلیارد دلار از مجم515">15515">15">وع 4 2... میلیارد دلار درآمدهای نفتی محد515">15515">15">ود شده که بر اساس ت515">15515">15">وافق...
کد خبر: ۲۳۳۴۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰


عض515">15515">15">و ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای با اشاره به... اینکه مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و 515">1+5 تا 7 صبح در... ژن515">15515">15">و ادامه داشت گفت به احتمال زیاد هفته آینده جلسه... ای بین بنده 515">15515">15">و خانم هلگا اشمید معا515">15515">15">ون کاترین اشت515">15515">15">ون...
آفتاب سیدعباس عراقچی معا515">15515">15">ون ام515">15515">15">ور حق515">15515">15">وقی 515">15515">15">و بین المللی 515">15515">15">وزارت... خارجه 515">15515">15">و عض515">15515">15">و ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در... گفتگ515">15515">15">و با مهر با بیان اینکه مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و... گر515">15515">15">وه 515">1+5 ساعت 7 صبح امر515">15515">15">وز سه شنبه به 515">15515">15">وقت...
کد خبر: ۲۲۵۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۰


س515">15515">15">ومین د515">15515">15">ور مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه ۱+۵ ساعت ۸... صبح فردا د515">15515">15">وشنبه به 515">15515">15">وقت محلی ۱۰ ۳۰ به 515">15515">15">وقت... تهران در شهر ژن515">15515">15">و برگزار خ515">15515">15">واهد شد ...
آفتاب مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 ساعت 8 صبح... به 515">15515">15">وقت ژن515">15515">15">و 515">10 30 به 515">15515">15">وقت تهران در شهر... ژن515">15515">15">و برگزار خ515">15515">15">واهد شد این مذاکرات یک ر515">15515">15">وزه خ515">15515">15">واهد ب515">15515">15">ود... حمید بعید ی نژاد مدیرکل سیاسی 515">15515">15">و بین المللی 515">15515">15">وزارت...
کد خبر: ۲۲۵۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۰۸


سخنگ515">15515">15">وی کاترین اشت515">15515">15">ون به خبرگزاری ن515">15515">15">و515">15515">15">وستی گفت که اتحادیه ار515">15515">15">وپا... تایید می کند که د515">15515">15">ور جدید مذاکرات فنی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و... گر515">15515">15">وه 515">1+5 ر515">15515">15">وز 30 دسامبر در ژن515">15515">15">و برگزار می ش515">15515">15">ود...
آفتاب مایا ک515">15515">15">وسیانچیچ سخنگ515">15515">15">وی کاترین اشت515">15515">15">ون رییس سیاست خارجی اتحادیه... ار515">15515">15">وپا ر515">15515">15">وز جمعه در گفت 515">15515">15">وگ515">15515">15">و با خبرگزاری ن515">15515">15">و515">15515">15">وستی گفت... دیدار کارشناسان فنی با 515">15515">15">ایران ر515">15515">15">وز 30 دسامبر در ژن515">15515">15">و... ص515">15515">15">ورت خ515">15515">15">واهد گرفت به گزارش ایسنا سید عباس عراقچی معا515">15515">15">ون...
کد خبر: ۲۲۴۸۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۰۷


د515">15515">15">ور جدید مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 ر515">15515">15">وز د515">15515">15">وشنبه... 9 دی ماه در شهر ژن515">15515">15">و برگزار می ش515">15515">15">ود ...
آفتاب به گزارش فارس ادامه مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه... 515">1+5 ر515">15515">15">وز د515">15515">15">وشنبه 9 دی ماه در شهر ژن515">15515">15">و برگزار... خ515">15515">15">واهد شد حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی 515">15515">15">و بین المللی... 515">15515">15">وزارت ام515">15515">15">ور خارجه ریاست هیئت 515">15515">15">ایرانی را برعهده دارد در...
کد خبر: ۲۲۴۷۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۰۶


محمدج515">15515">15">واد ظریف 515">15515">15">و کاترین اشت515">15515">15">ون در گفت 515">15515">15">وگ515">15515">15">وی تلفنی ت515">15515">15">وافق... کردند مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و 515">1+5 پس از تعطیلات میلاد... مسیح از سرگرفته ش515">15515">15">ود ...
آفتاب در تماس تلفنی بعداز ظهر امر515">15515">15">وز یکشنبه کاترین اشت515">15515">15">ون... مس515">15515">15">و515">15515">15">ول سیاست خارجی اتحادیه ار515">15515">15">وپا با محمد ج515">15515">15">واد ظریف مس515">15515">15">و515">15515">15">ول... تیم مذاکراه کننده هسته ای 515">15515">15">ایران با 515">1+5 آخرین 515">15515">15">وضعیت... 515">15515">15">و نتایج مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و515">1+5 در ژن515">15515">15">و م515">15515">15">ورد بررسی...
کد خبر: ۲۲۴۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۰۱


منابع نزدیک به تیم های مذاکره کننده ادامه مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی... 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و 515">1+5 را من515">15515">15">وط به تماس های سیاسی سطح... بالا عن515">15515">15">وان کردند 515">15515">15">و در همین راستا احتمال دارد اشت515">15515">15">ون... 515">15515">15">و ظریف تماس تلفنی داشته باشند ...
کننده 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و 515">1+5 با ت515">15515">15">وجه به پیشرفت اندک در... مذاکرات 515">15515">15">کارشناسی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 در ژن515">15515">15">و ادامه این... مذاکرات را من515">15515">15">وط به تماس های سیاسی سطح بالا عن515">15515">15">وان... کردند 515">15515">15">و در همین راستا احتمال دارد اشت515">15515">15">ون 515">15515">15">و ظریف...
کد خبر: ۲۲۴۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۰۱


پربحث ترین عناوین