اخبار روز ایران و جهان | آفتاب نیوز

جستجو
روحانی در مجلس به دروغ‌گویی و نفوذی‌بودن متهم شد
تاریخ همچنان در حال تکرار است 515">15515">15">و بعد از خاتمی... 515">15515">15">و احمدی نژاد حال ِر515">15515">15">وحانی نیز در سال آخر ریاست... جمه515">15515">15">وری اش چندان تعریفی ندارد 515">15515">15">و مجلس به سمت استیضاح... ا515">15515">15">و در حال حرکت است هرچند چنین اتفاقی بعید است...
در کره&zwnj جن515">15515">15">وبی یک مثل معر515">15515">15">وف میان رئیس&zwnj جمه515">15515">15">ورها دست... به دست می&zwnj ش515">15515">15">ود با این مضم515">15515">15">ون که « سال... آخر ریاست&zwnj جمه515">15515">15">وری هر لحظه یک بحران جدید رخ می&zwnj... دهد 515">15515">15">و هر ر515">15515">15">وز باید در آرز515">15515">15">وی پایان د515">15515">15">وره ب515">15515">15">ود»...
کد خبر: ۶۶۰۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹


اروپايي‌هاي برجام مكانيسم حل و فصل اختلاف را فعال كردند
مس515">15515">15">و515">15515">15">ول سیاست خارجی اتحادیه ار515">15515">15">وپا برجام یک دستا515">15515">15">ورد مهم در... دیپلماسی چندجانبه پایدار است بات515">15515">15">وجه به تنش های خطرناک فعلی... در خا515">15515">15">ورمیانه حفظ برجام از هر زمانی بیشتر اهمیت دارد...
از ژان515">15515">15">ویه 20515">16 که برنامه جامع اقدام مشترک میان 515">15515">15">ایران... 515">15515">15">و 515">1+5 اجرایی شد تا ر515">15515">15">وز گذشته 515">15515">15">و چهاردهم ژان515">15515">15">ویه... 2020 که سه کش515">15515">15">ور ار515">15515">15">وپایی حاضر در برجام بریتانیا فرانسه... 515">15515">15">و آلمان اعلام کردند مکانیسم حل 515">15515">15">و فصل اختلاف م515">15515">15">وج515">15515">15">ود...
کد خبر: ۶۳۱۸۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


مراسم تکریم 515">15515">15">و معارفه معا515">15515">15">ون ام515">15515">15">ور بین الملل 515">15515">15">و دبیر... ستاد حق515">15515">15">وق بشر ق515">15515">15">وه قضائیه صبح امر515">15515">15">وز برگزار 515">15515">15">و علی... باقری کنی جایگزین محمد ج515">15515">15">واد لاریجانی شد ...
مراسم تکریم 515">15515">15">و معارفه معا515">15515">15">ون ام515">15515">15">ور بین&zwnj الملل 515">15515">15">و دبیر... ستاد حق515">15515">15">وق بشر ق515">15515">15">وه قضائیه صبح امر515">15515">15">وز برگزار 515">15515">15">و علی... باقری کنی جایگزین محمد ج515">15515">15">واد لاریجانی شد 515">15515">15">و به این... ترتیب علی باقری کنی رسما کار خ515">15515">15">ود را در معا515">15515">15">ونت...
کد خبر: ۶۲۹۴۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


تا کمتر از د515">15515">15">و ماه دیگر تمامی اقدامات "مقابله ای"... علیه 515">15515">15">ایران در ص515">15515">15">ورت تص515">15515">15">ویب نشدن د515">15515">15">و لایحه پالرم515">15515">15">و 515">15515">15">و... cft 515">15515">15">وضع خ515">15515">15">واهند شد 515">15515">15">و عملا 515">15515">15">ایران به شرایط پیش... از خرداد ۱۳۹۵ باز خ515">15515">15">واهد گشت ...
د515">15515">15">و لایحه مذک515">15515">15">ور برای تصمیم&zwnj گیری به مجمع تشخیص مصلحت... نظام ارجاع شده است اما نمایندگان مجمع هن515">15515">15">وز به نتیجه... نهایی نرسیده&zwnj اند گر515">15515">15">وه 515">15515">15">ویژه اقدام مالی از اسفندماه سال... 96 تا کن515">15515">15">ون نام 515">15515">15">ایران را در لیست سیاه اقدامات...
کد خبر: ۶۲۷۷۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


شرط آمریکا برای عیادت ظریف از روانچی ارزش شنیدن نداشت
سخنگ515">15515">15">وی 515">15515">15">وزارت خارجه کش515">15515">15">ورمان گفت 515">15515">15">ایران در مجمع عم515">15515">15">ومی سازمان... ملل حض515">15515">15">ور پررنگی داشت 515">15515">15">و رییس جمه515">15515">15">ور 515">15515">15">و 515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور... خارجه در حاشیه هفتاد 515">15515">15">و چهارمین مجمع عم515">15515">15">ومی سازمان ملل...
سید عباس م515">15515">15">وس515">15515">15">وی در نشست با خبرنگاران در م515">15515">15">ورد ادعای... مجدد برخی از مقامات اماراتی در م515">15515">15">ورد جزایر سه گانه... 515">15515">15">ایران اظهار کرد این اظهارات گزافه گ515">15515">15">ویی است 515">15515">15">و هر... از چندگاهی این حرف&zwnj های بی اساس تکرار می&zwnj ش515">15515">15">ود...
کد خبر: ۶۱۳۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


رئیس جمه515">15515">15">ور آمریکا مدعی شد که 515">15515">15">ایران از ا515">15515">15">و خ515">15515">15">واسته... تا برای دیدار با ر515">15515">15">وحانی تحریم ها را رفع کند... 515">15515">15">و ا515">15515">15">و به این خ515">15515">15">واسته پاسخ منفی داده است ...
رئیس&zwnj جمه515">15515">15">ور آمریکا در ت515">15515">15">وئیتر ن515">15515">15">وشت « 515">15515">15">ایران از من... خ515">15515">15">واست تا برای دیدار با ر515">15515">15">وحانی تحریم&zwnj های اعمال شده... 515">15515">15">واشنگتن از طریق برخی میانجی&zwnj ها تلاش قابل ت515">15515">15">وجهی به... خرج داد تا در حاشیه هفتاد515">15515">15">وچهارمین نشست مجمع عم515">15515">15">ومی سازمان...
کد خبر: ۶۱۲۸۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵


شاخه زيتون ايران روي ميز جهان
چهارمین مشکلی که تا حد515">15515">15">ودی به داخل 515">15515">15">ایران بازمی گردد... نگاه افکار عم515">15515">15">ومی به ت515">15515">15">وافق د515">15515">15">وباره هسته ای با 515">15515">15">ایران... است د515">15515">15">ولت حسن ر515">15515">15">وحانی به شم515">15515">15">ول 515">15515">15">وزیر خارجه اش تاکن515">15515">15">ون... هزینه زیادی برای مذاکره با امریکا در قالب برجام 515">15515">15">و...
ر515">15515">15">وز رایزنی&zwnj های سیاسی سران در نی515">15515">15">وی515">15515">15">ورک آغاز شد هرچند... که مجمع عم515">15515">15">ومی سازمان ملل متحد بیشتر به تریب515">15515">15">ونی برای... اعلام م515">15515">15">واضع کش515">15515">15">ورهای متفا515">15515">15">وت در پر515">15515">15">ونده&zwnj های به&zwnj ر515">15515">15">وز 515">15515">15">و... پرسر515">15515">15">وصدای بین&zwnj المللی تبدیل شده&zwnj اما انتظارها از رایزنی&zwnj های...
کد خبر: ۶۱۲۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


ی515">15515">15">ور515">15515">15">ونی515">15515">15">وز مدعی شده که یک ر515">15515">15">وز پیش از اخراج ب515">15515">15">ولت515">15515">15">ون... از کاخ سفید بین ا515">15515">15">و 515">15515">15">و رئیس جمه515">15515">15">ور آمریکا بر... سر م515">15515">15">وض515">15515">15">وع تحریم 515">15515">15">ایران جر515">15515">15">وبحث ص515">15515">15">ورت گرفته ب515">15515">15">ود ...
ی515">15515">15">ور515">15515">15">ونی515">15515">15">وز به نقل از یک فرد نزدیک به « جان... ب515">15515">15">ولت515">15515">15">ون» مشا515">15515">15">ور اخراجی امنیت ملی کاخ سفید مدعی شد که... خر515">15515">15">وج 515">15515">15">وی از د515">15515">15">ولت آمریکا پس از جدال لفظی با... رئیس&zwnj جمه515">15515">15">ور آمریکا بر سر م515">15515">15">وض515">15515">15">وع تحریم&zwnj های 515">15515">15">ایران ص515">15515">15">ورت...
کد خبر: ۶۱۰۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


مسئ515">15515">15">ول سیاست خارجی اتحادیه ار515">15515">15">وپا با صد515">15515">15">ور بیانیه ای ضمن... تقاضا برای حفظ برجام طرفین امضاکننده این ت515">15515">15">وافق هسته ای... را به انجام گفت 515">15515">15">وگ515">15515">15">وهای بیشتر ترغیب کرد ...
« فدریکا م515">15515">15">وگرینی» مسئ515">15515">15">ول سیاست خارجی اتحادیه ار515">15515">15">وپا ر515">15515">15">وز گذشته... پنجشنبه با صد515">15515">15">ور بیانیه&zwnj ای خ515">15515">15">واستار حفظ برجام شد 515">15515">15">و... طرفین امضاکننده ت515">15515">15">وافق هسته&zwnj ای 515">15515">15">ایران را به گفت&zwnj 515">15515">15">وگ515">15515">15">وهای... بیشتر ترغیب کرد پایگاه اینترنتی « میدل ایست مانیت515">15515">15">ور» گزارش...
کد خبر: ۶۰۷۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۸


مطرح شدن احتمال ملاقات حسن ر515">15515">15">وحانی رئیس جمه515">15515">15">وری اسلامی 515">15515">15">ایران... با د515">15515">15">ونالد ترامپ رئیس جمه515">15515">15">ور ایالات متحده در اخبار ر515">15515">15">وز... یکشنبه 515">15515">15">و همچنین اظهارنظر رئیس جمه515">15515">15">ور مبنی بر اینکه اگر... بدانیم با ملاقاتی منافع ملی تامین 515">15515">15">و کش515">15515">15">ور آبادتر می...
ر515">15515">15">وزنامه کیهان در صفحه نخست خ515">15515">15">ود به این م515">15515">15">وض515">15515">15">وع اشاره... کرد 515">15515">15">و در مقاله ای با عن515">15515">15">وان « آقای ر515">15515">15">وحانی... کش515">15515">15">ور با کار 515">15515">15">و تلاش آباد می&zwnj ش515">15515">15">ود نه دیدار... با این 515">15515">15">و آن» ن515">15515">15">وشت « ر515">15515">15">وحانی در مراسم ارائه...
کد خبر: ۶۰۷۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


دولت روحانی وضعیت تحت تحریم ایران را بهتر از احمدی نژاد مدیریت کرده است
به ط515">15515">15">ور کلی اقتصاد 515">15515">15">ایران اکن515">15515">15">ون آمادگی بیشتری برای مقابله... با تحریم ها 515">15515">15">و سق515">15515">15">وط مالی ناشی از آن را... در مقایسه با سال های 20515">12 515">15515">15">و 20515">14 میلادی دارد... یعنی زمانی که تحریم ها از حمایت چندین کش515">15515">15">ور دیگر...
سر515">15515">15">ویس اقتصادی- اندیشکده امریکایی "ش515">15515">15">ورای آتلانتیک" نزدیک به محافل لیبرال... 515">15515">15">و حزب دم515">15515">15">وکرات امریکا در مقاله&zwnj ای با اشاره به... اینکه هدف د515">15515">15">ولت آمریکا به صفر رساندن صادرات نفت 515">15515">15">ایران... است 515">15515">15">و 515">15515">15">ایران نیز نیازمند درآمدهای نفتی برای برقرار ماندن...
کد خبر: ۶۰۰۳۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


رئیس کمیسی515">15515">15">ون امنیت ملی مجلس با تاکید بر لغ515">15515">15">و تحریم... ها 515">15515">15">و بازگشت به برجام به عن515">15515">15">وان شر515">15515">15">وط حض515">15515">15">ور آمریکا... در مذاکرات گفت جمه515">15515">15">وری اسلامی از گفتگ515">15515">15">و فرار نمی کند... 515">15515">15">و راه گفت گ515">15515">15">و باز است ...
مجتبی ذ515">15515">15">والن515">15515">15">وری در خص515">15515">15">وص تماس تلفنی رئیس&zwnj جمه515">15515">15">ور فرانسه با... حسن ر515">15515">15">وحانی گفت جمه515">15515">15">وری اسلامی از گفت&zwnj 515">15515">15">وگ515">15515">15">و فرار نمی&zwnj... کند 515">15515">15">و هیچ 515">15515">15">وقت باب گفت&zwnj 515">15515">15">وگ515">15515">15">و را نمی&zwnj بندد... گفت&zwnj 515">15515">15">وگ515">15515">15">و باز است اما ما کارهای مان را معطل...
کد خبر: ۵۹۸۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


لاریجانی از بخشی از اظهارات ر515">15515">15">وحانی در گفتگ515">15515">15">وی تلفنی با... مکر515">15515">15">ون انتقاد کرد ...
محمدج515">15515">15">واد لاریجانی معا515">15515">15">ون اسبق 515">15515">15">وزارت خارجه با انتقاد از بخشی... از اظهارات اخیر حجت&zwnj الاسلام ر515">15515">15">وحانی در گفتگ515">15515">15">وی تلفنی&zwnj اش... با امان515">15515">15">وئل مکر515">15515">15">ون رئیس&zwnj جمه515">15515">15">ور فرانسه گفت ر515">15515">15">وحانی در بخشی... از این گفتگ515">15515">15">وی تلفنی به مکر515">15515">15">ون گفته ب515">15515">15">ود که "ت515">15515">15">وقف...
کد خبر: ۵۹۸۵۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


لغ515">15515">15">و تحریم ها 515">15515">15">و در مرحله ا515">15515">15">ول لغ515">15515">15">و تحریم های... اصلی مانند تحریم های بانکی 515">15515">15">و نفتی لازمه بازگشت به... برجام یا آغاز د515">15515">15">ور جدید گفت 515">15515">15">وگ515">15515">15">و 515">15515">15">ایران با 515">1+5...
عض515">15515">15">و فراکسی515">15515">15">ون امید مجلس با اشاره به تمام تلفنی ر515">15515">15">وحانی... با مکر515">15515">15">ون گفت د515">15515">15">ور جدید مذاکرات به شرط لغ515">15515">15">و تحریم&zwnj... ها با حض515">15515">15">ور آمریکا بهانه را از ار515">15515">15">وپایی&zwnj ها می&zwnj... گیرد محم515">15515">15">ود صادقی با یادآ515">15515">15">وری اجرای گام د515">15515">15">وم کاهش تعهدات...
کد خبر: ۵۹۸۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


ارنست م515">15515">15">ونیز 515">15515">15">وزیر انرژی سابق آمریکا می گ515">15515">15">وید ابزارهای راستی... آزمایی ذیل برجام بسیار مهم هستند 515">15515">15">و با ر515">15515">15">ویکرد فعلی... د515">15515">15">ولت آمریکا ممکن است از دست بر515">15515">15">وند ...
« ارنست م515">15515">15">ونیز» 515">15515">15">وزیر انرژی سابق آمریکا که از سال... 20515">13 تا 20515">17 عهده&zwnj دار این سمت ب515">15515">15">ود در گفت&zwnj... 515">15515">15">وگ515">15515">15">ویی با شبکه خبری « سی&zwnj ان&zwnj بی&zwnj سی» آمریکا... از اهمیت برجام برای آمریکا سخن گفت 515">15515">15">وی که در...
کد خبر: ۵۹۳۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۶


الاجل 515">15515">15">ایران به ار515">15515">15">وپا برای تامین منافع نفتی 515">15515">15">و بانکی... 515">15515">15">ایران ن515">15515">15">وشت از زمان خر515">15515">15">وج آمریکا از برجام تاکن515">15515">15">ون 515">15515">15">ایران... از طرفهای ار515">15515">15">وپایی برجام چیزی جز حمایت اخلاقی دریافت نکرده...
پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره گزارش داد اتحادیه ار515">15515">15">وپا... ت515">15515">15">وافق هسته ای سال 20515">15 در سالگرد خر515">15515">15">وج آمریکا از... برجام 'ضرب الاجل' 60 ر515">15515">15">وزه 515">15515">15">ایران را رد 515">15515">15">و در... ار515">15515">15">وپا دربیانیه مشترکی با 515">15515">15">وزیران خارجه فرانسه انگلیس 515">15515">15">و آلمان...
کد خبر: ۵۸۹۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱


به نظر می رسد که ار515">15515">15">وپا برای اثبات استقلال هر... چند نسبی خ515">15515">15">ود از 515">15515">15">واشنگتن آن هم در ر515">15515">15">وزهایی که... رییس جمه515">15515">15">ور امریکا اندک احترامی برای تعهدها 515">15515">15">و ت515">15515">15">وافق های... چندجانبه قائل نیست 515">15515">15">وقت چندانی ندارد نازک شدن ریسمان برجام...
برجام در 515">15515">15">وضعیت قرمز قرار گرفته است ت515">15515">15">وافق هسته ای... که در ج515">15515">15">ولای سال 20515">15 میان 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و 515">1+5 بر... پایه د515">15515">15">و سه اصل به رسمیت شناخته شدن حق515">15515">15">وق هسته... ای 515">15515">15">ایران برداشته شدن تحریم های هسته ای سازمان ملل...
کد خبر: ۵۸۴۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶


515">15515">15">وزیر خارجه فرانسه تصریح کرد به دنبال تصمیم آمریکا در... خر515">15515">15">وج از ت515">15515">15">وافق هسته ای برجام که باعث تاسف ما... شد ار515">15515">15">وپا تا زمان احترام جمه515">15515">15">وری اسلامی 515">15515">15">ایران به این... ت515">15515">15">وافق تصمیم به حفظ آن دارد ...
'ژان ای515">15515">15">و ل515">15515">15">ودریان' شامگاه جمعه در گفت 515">15515">15">وگ515">15515">15">و با... رسانه ها در پاسخ به این س515">15515">15">وال که بعد از... عن515">15515">15">وان تر515">15515">15">وریست خارجی با ت515">15515">15">وجه به نقش برتری که در... اقتصاد 515">15515">15">ایران دارد به شرکت های فرانس515">15515">15">وی که مایل به...
کد خبر: ۵۸۴۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴


تحلیلگران اعتقاد دارند د515">15515">15">ولت آمریکا برای آرام کردن چین 515">15515">15">و... هند د515">15515">15">و خریدار اصلی نفت 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و کاهش احتمال بالا... رفتن قیمت نفت معافیت های کش515">15515">15">ورها از تحریم نفتی 515">15515">15">ایران...
به نقل از ر515">15515">15">ویترز سه کش515">15515">15">ور 515">15515">15">وارد کننده نفت 515">15515">15">ایران... که برای خرید از 515">15515">15">ایران از 515">15515">15">واشنگتن معافیت گرفته ب515">15515">15">ودند... حالا 515">15515">15">واردات خ515">15515">15">ود را به صفر رسانده اند یک مقام... رسمی آمریکا این خبر را اعلام کرد 515">15515">15">و افز515">15515">15">ود بهب515">15515">15">ود...
کد خبر: ۵۸۳۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۵


پاسخ به 18 سوال درباره روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی
بیشترین تاکید بر لز515">15515">15">وم عادی سازی 515">15515">15">وضعیت با گر515">15515">15">وه 515">15515">15">ویژه... اقدام مالی fatf از س515">15515">15">وی کش515">15515">15">ورهای غیرغربی همسایگان 515">15515">15">و طرف... های عمده تجاری 515">15515">15">ایران از جمله د515">15515">15">و شریک عمده تجاری... چین 515">15515">15">و ر515">15515">15">وسیه ب515">15515">15">وده که در دیدارها در سط515">15515">15">وح مختلف...
حد515">15515">15">ود یک دهه است که دستگاه های مت515">15515">15">ولی درگیر... استانداردسازی ق515">15515">15">وانین 515">15515">15">و مقررات بانکی هستند با این حال طی... سال ها 515">15515">15">و ب515">15515">15">ویژه در ماه های اخیر بحث ها... درباره تص515">15515">15">ویب 515">15515">15">و تایید ل515">15515">15">وایح مرتبط با گر515">15515">15">وه اقدام مالی...
کد خبر: ۵۷۴۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳


پربحث ترین عناوین