اخبار روز ایران و جهان | آفتاب نیوز

جستجو
شاخه زيتون ايران روي ميز جهان
چهارمین مشکلی که تا حد515">15515">15">ودی به داخل 515">15515">15">ایران بازمی گردد... نگاه افکار عم515">15515">15">ومی به ت515">15515">15">وافق د515">15515">15">وباره هسته ای با 515">15515">15">ایران... است د515">15515">15">ولت حسن ر515">15515">15">وحانی به شم515">15515">15">ول 515">15515">15">وزیر خارجه اش تاکن515">15515">15">ون... هزینه زیادی برای مذاکره با امریکا در قالب برجام 515">15515">15">و...
ر515">15515">15">وز رایزنی&zwnj های سیاسی سران در نی515">15515">15">وی515">15515">15">ورک آغاز شد هرچند... که مجمع عم515">15515">15">ومی سازمان ملل متحد بیشتر به تریب515">15515">15">ونی برای... اعلام م515">15515">15">واضع کش515">15515">15">ورهای متفا515">15515">15">وت در پر515">15515">15">ونده&zwnj های به&zwnj ر515">15515">15">وز 515">15515">15">و... پرسر515">15515">15">وصدای بین&zwnj المللی تبدیل شده&zwnj اما انتظارها از رایزنی&zwnj های...
کد خبر: ۶۱۲۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


حذف دلار از معاملات تجاری در سامانه سنا 515">15515">15">و جایگزینی... ی515">15515">15">وان چین م515">15515">15">وجب شد تا سرانجام دلار رسماً از تجارت... 515">15515">15">ایران خداحافظی کند ...
با تصمیم بانک مرکزی از دیر515">15515">15">وز دلار رسماً از سامانه... سنا حذف شده 515">15515">15">و ی515">15515">15">وان چین جایگزین این ارز شده... است حذف دلار از معاملات تجاری در سامانه سنا 515">15515">15">و... جایگزینی ی515">15515">15">وان چین م515">15515">15">وجب شد تا سرانجام دلار رسماً از...
کد خبر: ۵۴۱۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹


نماینده مردم تهران شمیرانات ری اسلامشهر 515">15515">15">و تبریز گفت ما... نباید فرام515">15515">15">وش کنیم برجام تحت هدایت رهبری 515">15515">15">و نظارت حاکمیت... مذاکره 515">15515">15">و امضا شد ...
علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران شمیرانات ری اسلامشهر 515">15515">15">و تبریز... در نطق جلسه علنی امر515">15515">15">وز مجلس با بیان اینکه از... بین رفتن همه منافع آمریکا در 515">15515">15">ایران کافی ب515">15515">15">ود تا... سناری515">15515">15">وهای مختلف 515">15515">15">و چند لایه را در ط515">15515">15">ول چهار دهه...
کد خبر: ۵۲۳۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳


مقامات بین‌المللی درباره خروج احتمالی آمریکا از «برجام» هشدار داده‌اند
چین ر515">15515">15">وسیه فرانسه 515">15515">15">و آلمان خ515">15515">15">واستار حمایت از ت515">15515">15">وافق هسته... ای با 515">15515">15">ایران شدند 515">15515">15">و مسئ515">15515">15">ول سیاست خارجی اتحادیه ار515">15515">15">وپا... هم گفته اکن515">15515">15">ون 515">15515">15">وقت "همکاری بین المللی" است ...
سر515">15515">15">ویس بین الملل- در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر... خر515">15515">15">وج احتمالی د515">15515">15">ولت آمریکا از ت515">15515">15">وافق هسته ای با 515">15515">15">ایران... بسیاری از مقامات کش515">15515">15">ورهای جهان 515">15515">15">و همچنین چهره های مطرح... بین المللی نسبت به پیامدهای این اقدام د515">15515">15">ولت ترامپ هشدار...
کد خبر: ۴۸۱۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا در قبال برجام
مذاکره کننده ارشد هسته ای آمریکا در 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و... 515">1+5 با تاکید بر اینکه ترامپ با رد برجام با... آتش بازی می کند گفت عدم تائید پایبندی 515">15515">15">ایران به... ت515">15515">15">وافق هسته ای 515">15515">15">و خر515">15515">15">وج از آن پیامدهایی گسترده در...
515">15515">15">وندی شرمن سرپرست تیم مذاکره کننده آمریکا در 515">15515">15">مذاکرات هسته... ای 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5 با انتشار یادداشتی در ر515">15515">15">وزنامه... نی515">15515">15">وی515">15515">15">ورک تایمز با515">15515">15">وج515">15515">15">ود تاکید همیشگی 515">15515">15">ایران مبنی بر اینکه برنامه... هسته ای این کش515">15515">15">ور هم515">15515">15">واره اهداف صلح آمیز داشته است...
کد خبر: ۴۸۱۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


معا515">15515">15">ون 515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه تاکید کرد اگر ترامپ بخ515">15515">15">واهد از... برجام کنار بکشد ما انتخاب های مختلفی پیش ر515">15515">15">وی خ515">15515">15">ود... داریم 515">15515">15">و دستمان برای این انتخاب ها باز است ...
سفر پراتفاق 515">15515">15">وزیر خارجه 515">15515">15">و معا515">15515">15">ونانش به نی515">15515">15">وی515">15515">15">ورک این بار... بیش از همیشه م515">15515">15">ورد ت515">15515">15">وجه قرار گرفت نطق جنجالی ترامپ... گفت 515">15515">15">وگ515">15515">15">وهای پرتعداد ظریف با رسانه های مختلف 515">15515">15">و سخنرانی... ها در اندیشکده های آمریکایی 515">15515">15">و البته دیدارها 515">15515">15">و رایزنی...
کد خبر: ۴۸۰۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


رییس جمه515">15515">15">ور در دیدار فرستاده 515">15515">15">ویژه نخست 515">15515">15">وزیر ژاپن با... استقبال از ت515">15515">15">وسعه ر515">15515">15">وابط 515">15515">15">و همکاری های همه جانبه تهران... 515">15515">15">و ت515">15515">15">وکی515">15515">15">و اظهارداشت امر515">15515">15">وز زمینه های فرا515">15515">15">وانی برای سرمایه گذاری... 515">15515">15">و ت515">15515">15">وسعه همکاری های فی ما بین در 515">15515">15">ایران 515">15515">15">وج515">15515">15">ود...
به گزارش ایسنا حجت الاسلام 515">15515">15">والمسلمین حسن ر515">15515">15">وحانی ر515">15515">15">وز چهارشنبه... در این دیدار با اشاره به اینکه د515">15515">15">و کش515">15515">15">ور در... ط515">15515">15">ول 90 سال گذشته هم515">15515">15">واره مناسبات 515">15515">15">و همکاری های خ515">15515">15">وبی... با یکدیگر داشته اند گفت ت515">15515">15">وسعه بنادر جن515">15515">15">وبی نقش مهم...
کد خبر: ۴۷۳۵۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


سفیر 515">15515">15">ایران در اند515">15515">15">ونزی با اعلام این خبر که تعداد... پناهج515">15515">15">ویان 515">15515">15">ایرانی در کمپ های اند515">15515">15">ونزی از 700 نفر به... ص515">15515">15">ورت تمایل آنها سفارت کش515">15515">15">ورمان در جاکارتا تمام تمهیدات لازم... برای بازگشت شان به کش515">15515">15">ور را فراهم خ515">15515">15">واهد کرد ...
سفیر جمه515">15515">15">وری اسلامی 515">15515">15">ایران در اند515">15515">15">ونزی در گفت 515">15515">15">وگ515">15515">15">و... با ایسنا ر515">15515">15">وابط تهران 515">15515">15">و جاکارتا را هم515">15515">15">واره خ515">15515">15">وب 515">15515">15">و... مثبت ارزیابی کرد 515">15515">15">و گفت که در د515">15515">15">و سال اخیر... 515">15515">15">و بعد از سفر دکتر حسن ر515">15515">15">وحانی رئیس جمه515">15515">15">ور کش515">15515">15">ورمان...
کد خبر: ۴۷۳۳۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴


رییس جمه515">15515">15">وری اسلامی 515">15515">15">ایران در تماس تلفنی امان515">15515">15">وئل مکر515">15515">15">ون رییس... جمه515">15515">15">وری فرانسه با 515">15515">15">وی با اشاره به ر515">15515">15">وابط د515">15515">15">وستانه 515">15515">15">و... همکاری های ر515">15515">15">و به ت515">15515">15">وسعه ی 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و فرانسه بر... تدا515">15515">15">وم گسترش 515">15515">15">و تعمیق مناسبات د515">15515">15">و کش515">15515">15">ور تاکید کرد ...
حجت الاسلام 515">15515">15">والمسلمین دکتر حسن ر515">15515">15">وحانی عصر د515">15515">15">وشنبه در تماس... تلفنی رییس جمه515">15515">15">ور فرانسه سفر خ515">15515">15">ود در سال 515">1394 به... پاریس را مثبت 515">15515">15">و دارای دستا515">15515">15">وردهای خ515">15515">15">وبی در مسیر ت515">15515">15">وسعه... ر515">15515">15">وابط د515">15515">15">و کش515">15515">15">ور برشمرد 515">15515">15">و خاطرنشان کرد مناسبات اقتصادی 515">15515">15">ایران...
کد خبر: ۴۴۷۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱


رییس جمه515">15515">15">وری جدید آمریکا تاکن515">15515">15">ون نشان داده بر مبنای الگ515">15515">15">ویی... سلبی زد515">15515">15">ودن میراث ا515">15515">15">وباما یا دست کم به چالش کشیدن... سیاست های د515">15515">15">ولت دم515">15515">15">وکرات ها در ح515">15515">15">وزه های گ515">15515">15">وناگ515">15515">15">ون را... دنبال می کند ترامپ در برابر 515">15515">15">ایران نیز خ515">15515">15">واهان د515">15515">15">وری...
به گزارش گر515">15515">15">وه پژ515">15515">15">وهش 515">15515">15">و تحلیل خبری ایرنا م515">15515">15">وض515">15515">15">وع 515">15515">15">ایران... 515">15515">15">و تح515">15515">15">ولات آن پس از انقلاب اسلامی از جمله متغیرهای... تعیین کننده در انتخابات ریاست جمه515">15515">15">وری آمریکا ب515">15515">15">وده است از... شکست جیمی کارتر دم515">15515">15">وکرات در برابر ر515">15515">15">ونالد ریگان به 515">15515">15">واسطه...
کد خبر: ۴۳۰۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰


عض515">15515">15">و ش515">15515">15">ورای عالی امنیت ملی انتخابات ریاست جمه515">15515">15">وری سال آینده... را گامی ر515">15515">15">و به جل515">15515">15">و برای کش515">15515">15">ور دانست ...
سعید جلیلی در جمع دانشج515">15515">15">ویان دانشگاه شهید رجایی 515">15515">15">و در... پاسخ به سؤال یکی از دانشج515">15515">15">ویان که پرسید آیا شما... برای انتخابات ریاست جمه515">15515">15">وری سال 96 کاندیدا می ش515">15515">15">وید یا... خیر گفت در مقاطعی انتخابات به عن515">15515">15">وان یک رفتار سیاسی...
کد خبر: ۴۰۳۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳


رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع تراشی برخی از کش515">15515">15">ورهای... عض515">15515">15">و 515">15515">15">مذاکرات هسته ای در مسیر اجرای کامل ت515">15515">15">وافقات 515">15515">15">و... شکست کامل تحریم ها را غیر دیپلماتیک دانست 515">15515">15">و گفت... حمایت 515">15515">15">ایران از تر515">15515">15">وریسم در حالی که خ515">15515">15">ود قربانی آن...
آیت الله هاشمی رفسنجانی در ا515">15515">15">ولین برنامه ی سفر به... استان کرمان پس از مصاحبه در فر515">15515">15">ودگاه در نشست صمیمی... با مسئ515">15515">15">ولان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کش515">15515">15">ور 515">15515">15">و مدیران استان... کرمان از تدابیر اعتدالی نماینده ی 515">15515">15">ولی فقیه در استان...
کد خبر: ۳۸۱۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳


515">15515">15">وزارت خارجه ر515">15515">15">وسیه با صد515">15515">15">ور بیانیه ای اعلام کرد نخستین... نشست 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و 515">1+5 پس از آغاز اجرای برجام... در 515">15515">15">وین برگزار شد 515">15515">15">و شرکت کنندگان تاکید کردند که... ر515">15515">15">وند اجرای آن مطابق برنامه تعیین شده ادامه دارد 515">15515">15">و...
در این بیانیه که امر515">15515">15">وز جمعه منتشر شد آمده... است در نشست 515">15515">15">وین 515">15515">15">وضع اجرای برجام بررسی شد 515">15515">15">و... طرفین با رضایت خاطر نشان کردند که اجرای این ت515">15515">15">وافق... به مرحله پایدار 515">15515">15">و قابل پیش بینی کاملا مطابق با...
کد خبر: ۳۶۲۷۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۴


رییس جمه515">15515">15">وری گفت در 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و 515">1+5 اگرچه ایتالیا... عض515">15515">15">و نب515">15515">15">ود اما با انتخاب خانم فدریکا م515">15515">15">وگرینی این کش515">15515">15">ور... سهم 515">15515">15">و نقش خ515">15515">15">ود را در م515">15515">15">وفقیت 515">15515">15">مذاکرات ایفا کرد...
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا حجت الاسلام 515">15515">15">و المسلمین حسن... ر515">15515">15">وحانی ر515">15515">15">وز سه شنبه در نشست خبری مشترک که با... حض515">15515">15">ور نخست 515">15515">15">وزیر ایتالیا برگزار شد با تاکید بر این... که ایتالیا جایگاه خاصی میان مردم 515">15515">15">ایران دارد افز515">15515">15">ود شرکت...
کد خبر: ۳۶۰۲۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴


نام گذاری هر سال ت515">15515">15">وسط رهبر انقلاب با نگاهی به... گذشته 515">15515">15">و آینده 515">15515">15">و به منظ515">15515">15">ور تسریع ر515">15515">15">وند پیشرفت کش515">15515">15">ور... انجام می پذیرد طی سال های گذشته با ت515">15515">15">وجه به... مقتضیات 515">15515">15">و شرایط داخلی 515">15515">15">و خارجی کش515">15515">15">ور مسائل اقتصادی در...
با 515">15515">15">وج515">15515">15">ود ر515">15515">15">ویکرد اقتصادی در نام گذاری سال های اخیر... امسال د515">15515">15">ولت 515">15515">15">و ملت همدلی 515">15515">15">و همزبانی نام گرفت که... ر515">15515">15">ویکرد 515">15515">15">و ماهیتی سیاسی 515">15515">15">و اجتماعی دارد شاید دلیل این... نامگذاری مطرح ب515">15515">15">ودن م515">15515">15">وض515">15515">15">وعات مهمی از قبیل ت515">15515">15">وافق هسته ای...
کد خبر: ۳۵۶۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۸


محرمان محرمانه های دیر515">15515">15">وز تبدیل به سینه چاکان شفافیت امر515">15515">15">وز... شده اند اما قراردادهای نفتی د515">15515">15">ولت قبل با نیر515">15515">15">وی انتظامی... 515">15515">15">و بابک زنجانی مبهم ب515">15515">15">ود یا معاملات امر515">15515">15">وز با ار515">15515">15">وپایی...
آنها که امر515">15515">15">وز نگران محرمانه های د515">15515">15">ولتند 515">15515">15">و تبدیل به... مدافعان سرسخت شفاف تر شدن سیاست های اقتصادی 515">15515">15">و سیاسی... د515">15515">15">ولت حسن ر515">15515">15">وحانی هستند در د515">15515">15">ولت احمدی نژاد محرمانه ماندن... بسیاری از مکانیزم های تصمیم گیری را می ست515">15515">15">ودند 515">15515">15">و...
کد خبر: ۳۵۰۴۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱


بدهکارها هدیه‌ خوبی در مقدمه انتخابات به بیت امام ندادند
به امام ره 515">15515">15">و بیت ایشان خ515">15515">15">ود را بدهکار حساب... کنیم بدهکارها هدیه خ515">15515">15">وبی در مقدمه انتخابات به بیت امام...
رسیدن دهه فجر 515">15515">15">و 515">15515">15">ور515">15515">15">ود امام به کش515">15515">15">ور در ترمینال... شماره یک فر515">15515">15">ودگاه مهرآباد برگزار شد اظهار کرد صلاحیت شخصیتی... که اشبه به جدش امام خمینی است را قب515">15515">15">ول نمی... کنید شما صلاحیت خ515">15515">15">ود را از کجا آ515">15515">15">ورده اید چه...
کد خبر: ۳۴۶۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲


رییس جمه515">15515">15">وری ر515">15515">15">وابط جمه515">15515">15">وری اسلامی 515">15515">15">ایران با کش515">15515">15">ورهای ار515">15515">15">وپایی از... جمله ل515">15515">15">وکزامب515">15515">15">ورگ را سنتی 515">15515">15">و د515">15515">15">وستانه دانست 515">15515">15">و بر تق515">15515">15">ویت... 515">15515">15">و تحکیم مناسبات همه جانبه میان د515">15515">15">و کش515">15515">15">ور تأکید کرد...
حجت الاسلام 515">15515">15">والمسلمین دکتر حسن ر515">15515">15">وحانی یکشنبه شب در دیدار... دی بار ت515">15515">15">ول515">15515">15">ومئ515">15515">15">و رییس مجلس نمایندگان ل515">15515">15">وکزامب515">15515">15">ورگ با بیان اینکه... ر515">15515">15">وابط نزدیک 515">15515">15">و خ515">15515">15">وب د515">15515">15">ولتها هم515">15515">15">واره به نفع د515">15515">15">و ملت... خ515">15515">15">واهد ب515">15515">15">ود گفت ر515">15515">15">وابط پارلمانی می ت515">15515">15">واند زمینه ساز ر515">15515">15">وابط...
کد خبر: ۳۴۳۱۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷


ارنست م515">15515">15">ونیز 515">15515">15">وزیر انرژی آمریکا با بیان اینکه ت515">15515">15">وافق... هسته ای 515">15515">15">ایران امنیت جهان را تق515">15515">15">ویت می کند گفت... پس از سالها مذاکره 515">15515">15">و ماه ها آمادگی ما به...
م515">15515">15">ونیز در یادداشتی که در پایگاه اینترنتی 515">15515">15">وزارت انرژی آمریکا... منتشر شد افز515">15515">15">ود ما امر515">15515">15">وز شنبه بط515">15515">15">ور رسمی برنامه جامع... اقدام مشترک برجام را که ت515">15515">15">وافقی تاریخی برای اطمینان از... ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه هسته ای 515">15515">15">ایران است به...
کد خبر: ۳۴۳۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷


رییس خانه سرباز صلح 515">15515">15">ایران گفت این اقتدار 515">15515">15">ایران ب515">15515">15">ود... که میز مذاکره را فراهم کرد 515">15515">15">و دیپلمات های صلح...
محسن رضایی رییس خانه سرباز صلح 515">15515">15">ایران طی سخنانی در... از تشکیل این تشکل این است که قشر عظیم 515">15515">15">و... اند فرام515">15515">15">وش نش515">15515">15">وند 515">15515">15">وی ادامه داد کهنه سربازها در همه... دنیا سازمان هایی دارند 515">15515">15">و در کنار هم جمع می...
کد خبر: ۳۳۶۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۵


پربحث ترین عناوین